Atbildīga mārketinga politika

Mēs esam apņēmušies atbildīgi veikt mārketinga aktivitātes, lai kur mēs strādātu — visās reklāmas vidēs un attiecībā uz visiem mūsu produktiem, jo īpaši, ja tas attiecas uz bērniem.

Mūsu, “Coca‑Cola HBC”, tirgvedības filozofija ņem vērā vietējās sabiedrības intereses visur, kur mēs strādājam. Mēs uzskatām, ka atbildīga tirgvedība ir mūsu ekonomiskās, vides un sociālās ietekmes galvenais jautājums — tā ļauj mums veicināt sabiedrības uzticēšanos un pieskaņot savus produktus patērētāju vēlmēm.

Mūsu tirgvedības programmas pilnībā atbilst tirgvedības komunikācijas likumiem, standartiem un brīvprātīgajiem kodeksiem — tas ietver reklāmu, veicināšanu un sponsorēšanu. 

Mēs ļoti rūpējamies par atbildīgu tirdzniecību un veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanu.

Vecāku un aprūpētāju tiesību ievērošana ir mūsu atbildīgās tirgvedības politikas stūrakmens. Mēs cienām vecāku un aprūpētāju lomu spējā pieņemt saviem bērniem piemērotākos lēmumus, tāpēc nevēršamies tieši pie bērniem līdz 12 gadu vecumam, un mēs strādājam ar trešo pušu izplatītājiem, lai arī viņi ievērotu šo apņemšanos.

Mūsu apņemšanās veikt atbildīgu tirgvedību ietver arī palīdzību nozares prakses kodeksu izstrādē, piemēram, Eiropas Bezalkoholisko dzērienu ražotāju asociācijas (UNESDA) saistību izstrādē.

Lai palielinātu caurskatāmību un atbildību, mēs uzraugām savu ārējo saistību izpildi, pasūtot trešo pušu auditus. Tie apstiprina izcilu atbilstību (no 90 līdz 100 procentiem). Daudzie uzskatāmie rezultāti mūs mudina censties vēl vairāk.