Informācija par personāla atlases pieteikuma veidlapu skatāma zemāk.

Paziņojums par datu aizsardzību

Piesakoties darbā Coca‑Cola HBC komandā, Jūs mums iesniegsiet noteiktus personas datus par sevi. Šajā politikā noteikts, kā mēs apstrādāsim šos datus atbilstoši dažādajiem likumiem, kuriem kompānijas Coca‑Cola HBC – AS Coca‑Cola HBC Eesti, SIA Coca‑Cola HBC Latvija un UAB Coca‑Cola HBC Lietuva (“CCHBC”) ir pakļautas, lai nodrošinātu pienācīgu rīcību ar Jūsu personas datiem.

 

Kas mēs esam?

Jūsu personas datu apstrādi veic CCHBC, kurā Jūs piesakāties darbā, un šis uzņēmums būs datu kontrolieris šiem personas datiem. Mēs varam nodot Jūsu datus citu CCHBC grupas uzņēmumu starpā Jūsu darbā pieņemšanas izvēles veikšanai un, ja tiksiet pieņemts, tad Jūsu nodarbinātības ietvaros. Gadījumos, kad tas ir pamatoti nepieciešams vai tiek prasīts, mēs varam izpaust šo informāciju trešajām pusēm saistībā ar likumsargāšanas vai reglamentējošu izmeklēšanu un arī kādu pārbaužu veikšanai pirms pieņemšanas darbā (likumā pieļaujamajā apjomā).

 

Kādus personas datus mēs varam ievākt par Jums un kāpēc?

Jūsu personāla atlases procesa ietvaros mēs varam ievākt:

Mēs varam arī aicināt Jūs veikt testus vai piedalīties izvērtēšanas pasākumos, un saglabāsim to rezultātus.

Mēs neveicam nekādu pretendentu drošības izmeklēšanu, izņemot pretendenta likumīgo tiesību uz darbu noskaidrošanu. Mēs veidojam pretendentu finālistu sarakstu ar manuālas atlases procesa palīdzību, ņemot vērā amatam atbilstošu pieredzi un prasmes.

Ja Jūs tiksiet pieņemts darbā CCHBC, mēs ievāksim citus personas datus. Informāciju par to skat. mūsu Paziņojumā par darbinieku datu aizsardzību. Prasīto personas datu apjomā ietilpst šāda informācija:

Automatizēta finālistu saraksta veidošana

Mēs varam izmantot automatizētus kritērijus, lai noteiktu, kurus pieteikumus virzīt tālāk uz nākamo atlases stadiju. Ja tiksiet atraidīts, Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs atkārtoti novērtējam šo automatizēto lēmumu ar neautomatizētu metodi un sniedzam Jums informāciju par to. Norādiet šeit, vai piekrītat, ka mēs veiksim šo automatizēto apstrādi.

Es piekrītu, ka CCHBC veiks automatizētu apstrādi attiecībā uz manu pieteikumu.

 

Turpmākas vakances vai turpmākas darba iespējas

Norādiet šeit, vai vēlaties, lai mēs saglabājam visu Jūsu informāciju reģistrā turpmākām vakancēm vai turpmākām darba iespējām, ja Jūsu pieteikums nebūs veiksmīgs. Jūsu personas dati tiks apstrādāti, kā norādīts iepriekš, un Jums būs visas tiesības, kā noteikts šajā Personāla atlases pieteikuma veidlapā – paziņojumā. Jūsu personas dati tiks glabāti 1 gadu.

Es vēlos, lai CCHBC saglabā manu informāciju reģistrā turpmākām vakancēm vai turpmākām darba iespējām, ja mans pieteikums nebūs veiksmīgs.

Es varu jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, nosūtot e-pasta ziņojumu uz adresi: DataProtectionOffice@cchellenic.com.

 

Jūsu kontaktpersona visos jautājumos

CCHBC ir īpaši norīkota Datu aizsardzības amatpersona, pie kuras jāvēršas, ja Jums ir kādi jautājumi par šī paziņojuma interpretāciju. Kontaktinformācija ir šāda: