Stratēģiskās prioritātes

Sekojot savai vīzijai, mēs koncentrējamies uz četrām stratēģiskajām prioritātēm.

Sports event

Veicināt uzticēšanos sabiedrībā

Mēs uzskatām, ka mūsu uzņēmums var būt tieši tik spēcīgs kā sabiedrība, kurā mēs strādājam. Ilgtermiņā ilgtspējīgiem uzņēmumiem ir vajadzīga uz izaugsmi vērstas vietējās kopienas. Uzticēšanās ir mūsu attiecību pamatā ar akcionāriem, klientiem, patērētājiem, darbiniekiem, iestādēm un sadarbības partneriem, un mēs veidojam uzticēšanos, atbildīgi un ilgtspējīgi pārvaldot savu uzņēmumu.

Customers

Patērētāju nozīmīgums

Piedāvāt atbilstošus produktus visiem dzīves gadījumiem

Uzņēmum "Coca‑Cola HBC" patērētāju nozīmīguma principa pamatā ir vēlme attaisnot un pārsniegt patērētāju cerības, piedāvājot atbilstošus produktus piemērotos iepakojumos interesējošā veidā un atbilstoši dzīves gadījumiem. Šiem produktiem vienmēr ir jābūt svaigiem, ļoti labā stāvoklī, un atbilstīgos brīžos tie jāpasniedz atdzesēti.

Coca-Cola HBC representative with a customer

Patērētāju izvēle

Piedāvāt preces un pakalpojumus, ko sagaida mūsu klienti

Veiksmīgu attiecību veidošana ar klientiem ir mūsu panākumu stūrakmens. Mēs strādājam pie tā, lai mūsu darbinieki vienmēr koncentrētos uz klientu vajadzībām un apmierinātību. Mūsu mērķis ir pārsniegt cerības attiecībā uz piegādi un izpildi, būt par vislabāko piegādātāju, kā arī sadarboties vērtību radīšanā, lai uzturētu vislabākās attiecības.

Employee in the plant

Izmaksu vadība

Koncentrēties uz izmaksu efektivitāti vērstu domāšanu

2016.gadā izejvielu cenas salīdzinājumā ar 2015. gadu bija stabilas, un valūtas maiņas svārstības atsevišķās valstīs turpināja nelabvēlīgi ietekmēt mūsu peļņu. Tomēr mēs turpinājām koncentrēties uz izmaksu vadību, un tas ir palīdzējis nodrošināt, ka ieņēmumu pieaugums cenu un produktu sortimenta uzlabojumu dēļ palielināja mūsu peļņu. Mūsu salīdzināmā peļņas norma pieauga no 7,5 procentiem 2015. gadā līdz 8,3 procentiem 2016. gadā.