Uzņēmums Coca‑Cola HBC Baltics ir apņēmies veikt savu uzņēmējdarbību atbildīgi, pienācīgi ņemot vērā ietekmi uz vidi un ilgtspējīgu darbību. Mēs uzskatām, ka vide ir ikviena cilvēka atbildība, un ikviens darbinieks ir atbildīgs par Uzņēmuma veikumu vides jomā.

Coca‑Cola HBC Baltics cenšas panākt pastāvīgu uzlabošanos vides standartu izpildē, vienlaikus strādājot, lai samazinātu jebkādu negatīvu ietekmi uz vietējo un pasaules vidi, Uzņēmumam paplašinot savu uzņēmējdarbību.

Jo īpaši mēs apņemamies:

- vadīt Uzņēmuma darbību saskaņā ar visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un piemērot augstus iekšējos vides standartus;
- izstrādāt un sertificēt Vides pārvaldības sistēmu atbilstoši standarta ISO 14001 prasībām, uzņēmuma Coca‑Cola Company prasībām (KORE) un uzņēmuma Coca‑Cola Hellenic īpašajiem standartiem, lai nodrošinātu atbildību un pastāvīgu uzlabošanu;
- iekļaut vides stratēģijas un mērķus Uzņēmuma uzņēmējdarbības plānošanas procesā, lai nodrošinātu, ka ietekme uz vidi tiek saglabāta kā neatņemama daļa no mūsu uzņēmējdarbības procesa;
- apzināt visus vides aspektus, izvirzīt mērķus vides jomā, pārraudzīt rezultātus un veikt audita procesus, lai novērtētu mūsu sniegumu iekšējo un ārējo vides standartu jomā;
- novērst piesārņojumu un aizsargāt vidi, veicinot un ieviešot labāko pieejamo vides aizsardzības praksi, regulāri novēršot un neitralizējot atkritumus uzraudzītā veidā, samazinot emisijas, saudzējot dabas resursus (ūdeni un enerģiju) un palielinot atkritumu pārstrādi;
- īstenot Coca‑Cola Hellenic Politiku attiecībā uz izlietotā iepakojuma atkritumu apsaimniekošanu,
izmantojot vieglu iepakojumu, pārstrādājot dzērienu iepakojumu, iesaistot savus darbiniekus izglītošanas un atkritumu savākšanas kampaņās;
- īstenot Coca‑Cola Hellenic Ūdens apsaimniekošanas politiku un apņemties samazināt Uzņēmuma darbību ietekmi, samazinot ūdens patēriņu un nodrošinot, ka notekūdeņi tiek apstrādāti tādā līmenī, kas nenodara kaitējumu ūdensdzīvniekiem un ūdensaugiem;
- īstenot Coca‑Cola Hellenic Klimata pārmaiņu politiku un censties ierobežot uzņēmuma ietekmi uz klimata pārmaiņām, samazinot enerģijas patēriņu un dzesēšanas šķidrumu emisijas;
- veicināt darbinieku iesaistīšanos un nodrošināt viņus ar nepieciešamajiem rīkiem, lai identificētu un izmantotu iespējas uzlabot Uzņēmuma veikumu vides jomā un atkritumu apsaimniekošanu jomās, kurās viņi strādā;
- sadarboties ar ieinteresētajām personām, meklējot un izstrādājot risinājumus tām vides problēmām, kurās Uzņēmums var sniegt efektīvu un ilgstošu ieguldījumu;
- informēt visas ieinteresētās personas par Uzņēmuma prasībām un darbību vides jomā.