Mēs cenšamies veidot attiecības ar piegādātājiem, ar kuriem mums ir līdzīgas vērtības un kuri ētiski veic uzņēmējdarbību. Mēs cenšamies izturēties pret piegādātājiem ar tādu attieksmi, kādu vēlamies sagaidīt pretī.

Kā ētiska uzņēmējdarbības organizācija “Coca‑Cola HBC” uzņemas atbildību nodrošināt to, ka tās uzņēmējdarbība ne tieši, ne netieši neveicina cilvēktiesību pārkāpumus. Veicot regulāras mācības, mēs nodrošinām to, ka mūsu darbinieki apzinās uzņēmuma prasības ievērot cilvēktiesības un savas tiesības un pienākumus.

Tie, kuri veic uzņēmējdarbību kopā ar mums dažādās mūsu darbības valstīs, kurās mēs strādājam, zina par mūsu apņemšanos veikt uzņēmējdarbību saskaņā ar nemainīgu vērtību kopumu, kas simbolizē augstākos kvalitātes, godīguma un izcilības standartus. Kopienās, kurās mēs strādājam, mēs respektējam unikālās paražas un kultūru. Vadoties pēc šīs politikas, mēs cenšamies veidot attiecības ar piegādātājiem, kuriem ir līdzīgas vērtības un kuri uzņēmējdarbību veic ētiski.

Kā daļu no saviem pašreizējiem centieniem veidot un stiprināt attiecības ar piegādātājiem mēs esam pieņēmuši “Coca‑Cola HBC” piegādātāju vadības principus, lai tos izmantotu darbā ar tiešajiem piegādātājiem. Piegādātāju vadības principi balstās uz pārliecību, ka labas korporatīvās attiecības ir pat ļoti svarīgas mūsu ilgtermiņa uzņēmējdarbības panākumiem un tās ir jāatspoguļo mūsu attiecībās un darbībās tirdzniecības vietās, darbavietās, vidē un sabiedrībā.