Mēs atzīstam, ka riska pārvaldība ir pareizas vadības prakses un labas korporatīvās pārvaldības neatņemama sastāvdaļa.