Uzņēmums “Coca Cola HBC” ir apņēmies rīkoties ētiski un pilnībā noraida korupciju.

Coca‑Cola Hellenic viss sākas ar mūsu vērtībām. Mūsu svarīgākā prioritāte ir būt atvērtiem, taisnīgiem un godīgiem. Vienalga kur mēs darbojamies – savās teritorijās, mūsu sadarbībā ar piegādātājiem, klientiem, valdībām un citām ieinteresētajām personām, mums ir jāīsteno savas vērtības — cieņu pret cilvēkiem, godīgumu, pārredzamību un godprātību.

Mūsu apņemšanās būt godprātīgiem un rīkoties ētiski ir īpaši svarīga korupcijas novēršanas un atklāšanas jomā. Mūsu attieksme pret korupciju ir skaidra — mēs ievērojam absolūtas neiecietības politiku. Zinu, ka mēs darbojamies sarežģītos apstākļos un kultūrās, kur korupcija var būt plaši izplatīta. Tas nekad nevar būt attaisnojums. Ir ļoti svarīgi, ka mēs nodrošinām, lai mūsu darbinieki un ikviens, kas rīkojas mūsu vārdā, izprot savus pienākumus un rīkojas saskaņā ar mūsu vērtībām.

Šī Pretkukuļošanas Politikas un Atbilstības Rokasgrāmata sniedz plašu izpratni par Coca‑Cola Hellenic pretkukuļošanas un pretkorupcijas programmu. Tā paredzēta, lai izglītotu un nodrošinātu Jūs ar zināšanām un līdzekļiem, lai atklātu un novērstu kukuļošanu un korupciju. Tā arī sniedz vadlīnijas, kur meklēt plašāku informāciju.