Šī politika visiem darbiniekiem sniedz skaidrus un konsekventus norādījumus par mūsu standartiem attiecībā uz to augstākās kvalitātes alkoholisko dzērienu atbildīgu tirgvedību, reklāmu un pārdošanas veicināšanu, ko uzņēmums izplata un pārdod savu uzņēmējdarbības partneru vārdā.