Nevienā no 28 valstīm, kurās mēs strādājam, mēs nelietojam sastāvdaļas, kas ir ģenētiski modificētas vai iegūtas no ģenētiski modificētiem organismiem.

Uzņēmums Coca‑Cola Hellenic nevienā no 28 savas darbības valstīm neizmanto sastāvdaļas, kas ir ģenētiski modificētas vai iegūtas no ģenētiski modificētiem organismiem. Ņemot vērā šo situāciju, un, tā kā nav ne reglamentējošu, ne komerciālu prasību preču apzīmējumos norādīt šādu sastāvdaļu neesamību, Uzņēmums arī to nedara.

Uzņēmuma nostāja ir atbalstīt mūsdienu biotehnoloģijas atbildīgu izmantošanu efektīvas reglamentējošas kontroles ietvaros un pienācīgu informēšanu par šādu izmantošanu. Šādas tehnoloģijas izmantošana, lai uzlabotu pārtikas augu ražu, var sniegt svarīgus ieguvumus cilvēcei, un katrs atsevišķs pielietojums jāizvērtē pēc to nopelniem.

Coca‑Cola Hellenic atzīst faktu, ka sabiedrības viedoklis par ģenētiski modificētu sastāvdaļu izmantošanu pārtikas produktos vēl tikai veidojas, un norāda, ka diskusijas par šo jautājumu un tā pieņemšana sabiedrībā dažādās Eiropas un pasaules valstīs atrodas atšķirīgās stadijās.

Kamēr turpinās sabiedrības diskusijas, Uzņēmums novēro situāciju un ir gatavs pārskatīt un pārstrādāt savu politiku, ņemot vērā iespējamas jaunas tendences.

Coca‑Cola Hellenic atbalsta saprātīgus un zinātniski pamatotus risinājumus un iesaka un palīdz piegādātājiem ievērot tādus pašus standartus.