Mēs esam apņēmušies uzturēt mūsu ražoto zīmolu reputāciju augstā līmenī un saglabāt patērētāju uzticību mūsu produktiem, izstrādājot un ieviešot kvalitātes un pārtikas nekaitīguma sistēmas, standartus un praksi.

Uzņēmums Coca‑Cola Hellenic uzskata, ka panākumi ir atkarīgi no augstas kvalitātes produktu, iepakojuma un pakalpojumu piegādes, kas atbilst vai pārsniedz klientu un patērētāju prasības premium brendu produktiem. Šīs pārliecības Fundamentāls elements ir pienākums nodrošināt visu Uzņēmuma ražoto produktu pārtikas drošību.

Uzņēmums ir apņēmies pastāvīgi uzlabot savu ražoto brendu reputāciju un saglabāt patērētāju uzticību šiem produktiem, izstrādājot un ieviešot kvalitātes un pārtikas drošības sistēmas, standartus un metodes. Visas Coca‑Cola Hellenic teritoriālās struktūrvienības ir apņēmušās veikt pastāvīgus uzlabojumus, kuri tiek gan iekšēji, gan ārēji izmērīti, izvērtēti un tiek noteikta to efektivitāte.

Uzņēmums uzskata, ka par kvalitātes izpildi atbildīgs ir katrs Coca‑Cola Hellenic darbinieks savā ikdienas darbā un sadarbībā ar iesaistītajām pusēm. Par pārtikas drošību ir atbildīgi visi darbinieki, kuriem ir tieša ietekme uz sastāvdaļām, iepakojumu, kā arī uz produktu ražošanu, glabāšanu un transportēšanu.