Mūsu mērķis ir ierobežot mūsu ietekmi uz klimata pārmaiņām, kā arī ilgtspējīgi veikt visas mūsu saimnieciskās darbības. Mēs uzskatām, ka rūpniecībai ir galvenā loma, meklējot ilgtspējīgus risinājumus šodienas klimata problēmām.

Uzņēmums Coca‑Cola Hellenic cenšas mazināt ietekmi uz vidi un īstenot ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. Mēs uzskatām, ka rūpniecībai ir svarīga loma ilgtspējīgu risinājumu meklēšanā mūsdienu klimata problēmām.

Coca‑Cola Hellenic darbības tiešos siltumnīcas efekta gāzu izmešus rada galvenokārt no enerģijas izmantošanas dzērienu ražotnēs un transportēšanā. Netiešie izmeši rodas no izejmateriāliem (sastāvdaļām un iepakojuma) un dzesēšanas aprīkojuma.

Saskaņā ar mūsu Vides politiku mēs:

Samazināsim enerģijas patēriņu savā darbībā.

Ieviesīsim alternatīvas vai atjaunojamas enerģijas tehnoloģijas, kas nodrošinās papildu ilgtspējīgu enerģiju mūsu iekārtām. Šādas rīcības piemērs ir mūsu programma būvēt kombinētas siltuma un elektrostacijas līdzās mūsu dzērienu ražotnēm.

Apvienosimies ar visām iesaistītajām pusēm cīņā pret klimata izmaiņām, piem., sadarbosimies ar piegādātājiem, lai samazinātu iepakojuma materiālu sastāvā esošā oglekļa daudzumu un mūsu dzesēšanas aprīkojuma oglekļa izdalīšanu.

Atklāti ziņosim par mūsu siltumnīcas efekta gāzu izmešiem, mērķiem, rezultātiem un pasākumiem saskaņā ar Siltumnīcas efekta gāzu protokolu.