Mēs esam apņēmušies izstrādāt un piemērot efektīvas darba aizsardzības sistēmas, standartus un praksi, kas atbilst mūsu uzņēmējdarbības riskiem.

Coca‑Cola Hellenic apņēmīgi izstrādā un īsteno efektīvas arodveselības un darba drošības sistēmas, standartus un kārtību, lai novērstu ar savu uzņēmējdarbību saistīto risku. Kompānija savu arodveselības un darba drošības programmu īsteno, strukturēti izpildot arodveselības un darba drošuma novērtēšanas pasākumu standartu OHSAS 18001. To papildina Coca‑Cola vadības sistēma un Coca‑Cola Hellenic īpašie arodveselības un darba drošības standarti. Šīs programmas mērķis ir nodrošināt un uzturēt veselīgu, drošu darba vidi, līdz minimumam samazināt risku darbiniekiem, līgumpartneriem, apmeklētājiem un citiem, kurus varētu ietekmēt kompānijas darbība, un vienlaicīgi radīt kvalitatīvus, drošus produktus, kādus sagaida patērētāji un klienti.