Coca-Coca HBC Baltic rūpējas par visu darbinieku, darbuzņēmēju, apmeklētāju un citu personu veselību un drošību, kurus var ietekmēt Uzņēmuma darbības, vienlaikus izpildot patērētāju un klientu vēlmes saņemt drošus augstas kvalitātes produktus.

Uzņēmums pievērš īpašu uzmanību Arodveselības un darba drošības jomai, izstrādājot un piemērojot efektīvu Darba aizsardzības (OH&S) sistēmu, standartus un praksi, kas atbilst Uzņēmuma uzņēmējdarbībai.