Cilvēktiesību ievērošana ir būtiska uzņēmuma “Coca‑Cola HBC" un to vietējo sabiedrību ilgtspējībai, kurās mēs strādājam. Mēs esam apņēmušies izturēties pret cilvēkiem godīgi un ar cieņu.

Mēs CCHBC atzīstam dažādu valstu, kurās mēs strādājam, mūsu patērētāju, klientu, piegādātāju un pašu cilvēku dažādību.

Mēs esam atbildīga un ētiska uzņēmējdarbības organizācija un mēs cienām starptautiski atzītus un godātus cilvēktiesību principus, tai skaitā ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un ANO globālā līguma desmit principus.

Mēs esam apņēmušies aizstāvēt mūsu galvenās vērtības, ieskaitot principus un ētikas standartus, kuri ir norādīti mūsu Biznesa ētikas kodeksā.