Biznesa ētikas kodekss attiecas uz mums visiem, kas strādā Coca‑Cola HBC visā pasaulē neatkarīgi no atrašanās vietas, lomas vai darba līmeņa. Tas ietver visus darbiniekus, vadītājus, darbības komitejas locekļus un Coca‑Cola HBC direktorus. Uz mūsu piegādātājiem, izplatītājiem, aģentiem, konsultantiem un darbuzņēmējiem attiecas arī daudzi no Kodeksa principiem, kas iekļauti sadaļā Piegādātāju pamatprincipi.