Mūsu darbības kodekss ir “Coca Cola HBC” politikas pamatā un mūsu galvenā prioritāte, kas parāda mūsu apņemšanos ievērot visaugstākos uzņēmējdarbības prakses standartus.

Mūsu uzņēmuma panākumi ir atkarīgi no mūsu klientu un patērētāju uzticības. Mūsu visu pienākums ir nopelnīt šo uzticību ik dienas. Mūsu reputāciju veido mūsu rīcība darba vietā un mūsu rīcība sabiedrībā, pārstāvot Coca‑Cola Hellenic. Mūsu panākumi sakņojas mūsu vērtībās — patiesumā, izcilībā, zināšanu apguvē, rūpēs par darbiniekiem, komandas saliedētībā un veiksmīgas sadarbības izveidošanā ar klientiem.

Mūsu vērtības liek mums būt atklātiem, taisnīgiem,godīgiem un rīkoties godprātīgi. Mūsu uzņēmums ir daudzveidīgs un mēs radām drošu, patīkamu un pozitīvu darba vidi. Ikvienā vietā, kur darbojas mūsu uzņēmums, mēs izpildām dotos solījumus un rīkojamies pareizi, necenšoties iet vieglāko ceļu. Mēs konkurējam enerģiski, lai iegūtu līderpozīcijas tirgū, bet attiecībās ar ikvienu, ar ko krustojas mūsu ceļi, vienmēr esam godīgi un rīkojamies likumīgi un taisnīgi. Cenšoties izveidot veiksmīgu sadarbību ar klientiem, veids, kādā sasniedzam rezultātus, mums rūp tikpat lielā mērā kā paši rezultāti. Mēs nekad neizturamies augstprātīgi un vienmēr ņemam vērā citu intereses.

Šis Biznesa ētika kodekss ir izstrādāts, ņemot vērā, ka mūsu pienākums ir izveidot darba vietu, kurā strādā darbinieki, kas ir nelokāmi apņēmušies īstenot mūsu vērtības. Mēs esam centušies radīt skaidru un pieejamu dokumentu, kurā būtu iekļauti praktiski norādījumi par mūsu individuālajiem pienākumiem un papildus informācijas iegūšanas iespējām šaubu gadījumā. Taču šajā Kodeksā nav iespējams aplūkot visas situācijas, ar kurām mums var nākties saskarties, un tas nevar aizstāt veselo saprātu un skaidru spriestspēju, pamatojoties uz mūsu vērtībām un apņemšanos veidot vienu no uzticamākajiem un cienījamākajiem uzņēmumiem pasaulē.

 Coca‑Cola Hellenic mērķis ir sasniegt vislabākos finanšu rādītājus un izaugsmi, un mēs esam pārliecināti, ka tas ir iespējams tikai tiecoties pēc izcilības lietišķajā uzvedībā un ievērojot korporatīvās un sociālās atbildības augstākos standartus.