Coca Cola HBC Baltic rūpējas par savu darbinieku un to cilvēku, kurus skar Uzņēmuma uzņēmējdarbība, dzīvību un veselību. Kā daļu no Arodveselības un darba drošības politikas uzņēmuma vadība ir apņēmusies samazināt traumu un nāves riskus, kas radušies ar darbu saistītu transportlīdzekļu nelaimes gadījumos, un rosina Uzņēmuma darbiniekus ievērot šos principus ārpus darba laika.

Uzņēmuma apņemšanās samazināt transportlīdzekļu negadījumu risku  pieprasa, lai: 

- tiktu ievēroti visi transportlīdzekļa un transportlīdzekļa vadītāja drošības tiesību akti; 

- visi darbinieki tiktu informēti par viņu pienākumiem un atbildību attiecībā uz transportlīdzekļu drošību; 

- tiktu nodrošināta īpaša apmācība par transportlīdzekļu drošību, tostarp arī drošas ekonomiskās transportlīdzekļa lietošanas apmācība un aizsardzības apmācība; 

- drošība tiktu noteikta kā kritērijs transportlīdzekļu atlasei; 

- tiktu noteikti kritēriji transportlīdzekļa vadītāju atlasei; 

- pārliecinātos, ka transportlīdzekļa drošības elementi ir piemēroti darba videi; 

- pārliecinātos, ka transportlīdzekļa drošības elementi ir uzstādīti, tie darbojas un tiek izmantoti visos Uzņēmuma transportlīdzekļos; 

- pārliecinātos, ka visi transportlīdzekļi tiek ekspluatēti to noteiktās kravas un noslodzes robežās; 

- tiktu ieviestas transportlīdzekļa tehniskās apkopes procedūras, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļi ir droši lietošanai uz ceļa; 

- maršruti un braucieni tiktu plānoti, iekļaujot pārtraukumus, lai novērstu transportlīdzekļa vadītāju nogurumu; 

- satiksmes negadījumi tiktu izmeklēti un tiktu ieviesti preventīvi pasākumi, lai izvairītos no šādiem negadījumiem; 

- tiktu pārskatīti ceļu satiksmes drošības rādītāji un uzlabošanas pasākumi tiktu iekļauti Uzņēmuma uzņēmējdarbības plānos.