Mēs esam apņēmušies mazināt traumu un nāves risku, kuru iemesls ir ceļu satiksmes negadījumi darba laikā, kā arī mudināt visus darbiniekus ievērot drošas braukšanas principus ārpus darba laika.

Coca‑Cola Hellenic rūpējas par savu darbinieku, kā arī personu, kurus ietekmē Uzņēmuma saimnieciskā darbība, veselību un drošību. Darba drošības un veselības aizsardzības politikas ietvaros Uzņēmuma augstākā vadība ir apņēmusies minimizēt traumu un nāves risku iespējamību, kas rodas ar darbu saistītiem transporta līdzekļu negadījumiem, kā arī mudina visus darbiniekus ievērot transporta līdzekļa izmantošanas drošības instrukcijas ārpus darba laika.

Coca‑Cola Hellenic apņemšanās minimizēt transporta negadījumu risku prasa veikt darbības, lai:

 • atbilstu visiem ar transporta līdzekļu un autovadītāja drošību saistītajiem normatīvajiem aktiem;
 • visi darbinieki būtu informēti par autoparka drošības pienākumiem un atbildību;
 • nodrošinātu speciālu transporta līdzekļu drošības apmācību, ieskaitot drošu un ekoloģisku braukšanu;
 • noteiktu, ka drošība ir transporta līdzekļa izvēles kritērijs;
 • noteiktu kritērijus autovadītāja izvēlei;
 • nodrošinātu, ka transporta līdzekļu drošības īpatnības ir piemērotas darba videi;
 • nodrošinātu, ka transporta līdzekļu drošības īpatnības ir piemērotas, gatavas ekspluatācijai un tiek izmantotas visos Uzņēmuma transporta līdzekļos;
 • nodrošinātu, ka visi transporta līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar to noteiktajiem kravnesības un lietošanas ierobežojumiem;
 • ieviestu transporta līdzekļu tehniskās apkopes kārtību, lai nodrošinātu, ka transporta līdzeklis ir drošs izmantošanai uz ceļa;
 • plānotu maršrutus un braucienus, ieskaitot noguruma novēršanas pārtraukumus;
 • izmeklētu negadījumus un ieviestu preventīvus pasākumus, lai izvairītos no atkārtotiem gadījumiem;
 • pārskatītu ceļu drošības prasību ievērošanu un iekļautu to uzlabošanas pasākumus biznesa plānos.