Mūsu mērķis ir ierobežot savu ietekmi uz ūdenskrātuvēm, veicināt ūdens apsaimniekošanu vietējās sabiedrībās, kurās mēs strādājam, kā arī nodrošināt, lai mūsu ūdens izmantošana atbilstu mūsu vietējo sabiedrību vajadzībām.

Ūdens ir ļoti svarīgs resurss cilvēku un sabiedrības attīstības nodrošināšanai. Coca‑Cola Hellenic cenšas ierobežot uzņēmuma darbības ietekmi uz ūdenstilpnēm un vienlaicīgi veicināt ūdens resursu pārvaldības aktivitātes kopienās, kurās uzņēmums darbojas. Mēs nodrošināsim, ka mūsu ūdens resursu izmantošana atbilst mūsu sabiedrības vajadzībām.

 Mēs uzskatām, ka nozarei ir būtiska loma, meklējot ilgtspējīgus risinājumus šodienas ūdens resursu problēmām. Mēs atzīstam, ka cilvēces attīstības un klimata pārmaiņu rezultātā ūdens resursu pieejamība tiek būtiski ietekmēta un strādāsim, lai mazinātu šīs izmaiņas un pielāgotos tām.

 Coca‑Cola Hellenic darbība ūdens resursus tieši ietekmē galvenokārt uzņēmumam izmantojot ūdeni iepildīšanas iekārtu darbā. Netieša ietekme uz ūdens resursiem izriet no faktiskā ūdens daudzuma produktu sastāvdaļās un vēl mazākā mērā no iepakojuma.

 Saskaņā ar mūsu vides politiku, mēs apņemamies:

  • Samazināt uzņēmuma darbības ietekmi uz ūdens resursiem, samazinot ūdens izmantošanu un nodrošinot, ka notekūdeņi pilnībā tiek apstrādāti līdz tādam līmenim, kas nekaitē ūdens dzīvei.
  • Novērtēt ūdens turpmāko pieejamību un mazināt vides un sociālos riskus, kas saistīti ar mūsu ūdens izmantošanas aktivitātēm.
  • Sadarboties ar piegādātājiem, lai apjaustu ūdens daudzuma apjomu izejvielu sastāvā, jo īpaši lauksaimniecības produktu, kā, piemēram, cukura sastāvā.
  • Iesaistīt sabiedrību, lai ar vietējo un starptautisko partnerības programmu palīdzību palielinātu sabiedrības informētību un ūdens resursu aizsardzību.
  • Nodrošināt neatliekamu ūdensapgādi katastrofu skartajiem reģioniem
  • Sekmēt ūdens standartu un ūdens resursu politiku attīstību gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, sadarbojoties ar galvenajām ieinteresētajām pusēm.
  • Sadarboties ar organizācijām un iniciatīvām, kā, piemēram, UN Global Compact Water Mandate, lai veicinātu ar ūdens pārvaldību saistītu praksi.

Mēs ziņojam un sniedzam informāciju, par mūsu ietekmi un darbībām ūdens resursu izmantošanā, saprotamā un pārredzamā veidā, saskaņā ar norādījumiem no galvenajām ieinteresētajām pusēm.