Mūsu ieguldījums

Mūsu darbības modelis definē aktivitātes, kurās mēs piedalāmies, attiecības, kurās esam un kuras vēlamies attīstīt, lai īstermiņā un ilgtermiņā radītu pievienoto vērtību visām mūsu ieinteresētajām pusēm.

Employee in the plant

Mēs radām vērtību

 

paplašinot izplatīšanas tīklu un vienlaikus nodrošinot efektīvāku darbību...

 

apvienojot spēkus ar klientiem, lai īstenotu nevainojamu sadarbību...

 

Person consuming Coke in cafe
iegūstot ieinteresēto pušu un patērētāju uzticēšanos.

Mūsu resursi

Mēs rūpīgi pārvaldām mūsu uzņēmumam pieejamos resursus.

  • Cilvēkresursus: mūsu darbiniekus.
  • Dabas resursus: ūdeni, enerģiju un citus dabas resursus.
  • Sociālos: tostarp mūsu reputāciju un mūsu spēju nopelnīt un saglabāt ieinteresēto pušu uzticēšanos.
  • Finansiālos resursus: visus līdzekļus, kas iegūti, izmantojot finansējumu, vai no mūsu darbības vai ieguldījumiem.
  • Intelektuālos resursus: tostarp mūsu zīmolus un zīmolus, kurus mēs licencējam, kā arī patentētās tehnoloģijas, standartus, licences un procesus.
  • Rūpniecības resursus: iekārtas un ēkas.

 

Pievienotās vērtības

Mēs radām pievienoto vērtību mūsu ieinteresētajām pusēm, kas savukārt sniedz ieguldījumu mūsu uzņēmumam.