"The Coca‑Cola Company" vadošā dzērienu ražotāja un tirgotāja - "Coca‑Cola HBC" - gada pārskati.

CCHBC Ilgtspējas pārskats

Coca‑Cola HBC Baltija izdevusi pirmo Ilgtspējas pārskatu, ietverot tajā 2017.gadā paveikto.

Pārskats: Coca‑Cola HBC Baltijas Ilgtspējas ziņojums - mūsu vērtības dzīvē, sagatavots, balstoties uz Globālā ziņošanas iniciatīvas (GRI) vadlīnijām - vienām no visplašāk lietotajām vadlīnijām, balstoties uz kurām tiek sagatavoti visaptveroši ilgtspējas novērtējumi, analizējot uzņēmuma ietekmi uz vidi, sociālo atbildību un ekonomisko sniegumu.

Lejupielādēt