"The Coca‑Cola Company" vadošā dzērienu ražotāja un tirgotāja - "Coca‑Cola HBC" - gada pārskati.

CCHBC Ilgtspējas pārskats

Coca‑Cola HBC Baltijas Ilgtspējas ziņojums - mūsu vērtības dzīvē, sagatavots, balstoties uz Globālā ziņošanas iniciatīvas (GRI) vadlīnijām.

Lejupielādēt