Aizvien ik gadu uzlabojot savu sniegumu, uzņēmums "Coca‑Cola HBC Latvia" 2019.gada Ilgtspējas indeksa novērtējumā Latvijā ieguvis augstāko novērtējumu - platīna kategoriju!

"Ilgtspējas indeksā desmito gadu novērtējumu veica Latvijas atbildīgākie un drosmīgākie uzņēmēji, jo ir gatavi novērtēt savu sniegumu un atklāt trūkumus, bet vienlaicīgi - veikt uzlabojumus. Desmit gadu laikā ir attīstīts ne tikai pats novērtējums, bet arī būtiski augusi uzņēmēju izpratne par atbildīga principiem, ko apliecina augstais sniegums un lielais platīna līmeņa dalībnieku skaits. Ir laiks spert nākamo soli, tāpēc jau nākamgad eksperti vērtēs ne tikai procesus un risku vadības mehānismu, bet arī Latvijas uzņēmumu faktisko ietekmi uz cilvēkiem, vidi un ekonomiku," norādīja Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja un Ilgtspējas indeksa organizatore Dace Helmane.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt un pilnveidot savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni.

Ilgtspējas indeksa vērtējumā tiek ņemti vērā uzņēmuma atbilstība pieciem kritērijiem - stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, ārējā vide, attiecības ar sabiedrību, un tā novērtējuma skala ir iedalīta četros līmeņos - bronza, sudrabs, zelts un platīns.