Nozīmīgais Autoparku vadītāju forums ir atzinis, ka Igaunijas uzņēmumam "Coca‑Cola HBC Igaunija" ir vislabākais augstas kvalitātes autoparks valstī. Galvenie vērtēšanas kritēriji bija autoparka darbības drošība un pārvaldības prakse.