Sasniedzot augstus panākumus ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības novērtējumā, uzņēmums “Coca‑Cola HBC" Latvijā jau trešo gadu pēc kārtas ir iekļuvis Ilgtspējas indeksa zelta grupā Latvijā.

Uzņēmumus, kas ieguvuši zelta statusu, raksturo atklāta un pārredzama sabiedrības informēšana par svarīgākajiem ilgtspējas aspektiem. Šie uzņēmumi tiecas paplašināt un pielāgot riska pārvaldības procesus, iekļaujot tajos būtiskākos korporatīvās atbildības aspektus. Šo uzņēmumu korporatīvās atbildības stratēģijai ir skaidri un novērtējami mērķi.

Jau devīto reizi Ilgtspējas indekss palīdz uzņēmumiem Latvijā novērtēt savu sniegumu un gūt priekšstatu par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Šogad indeksa novērtējumam pieteicās vairāk nekā 80 Latvijas uzņēmumu, no kuriem divpadsmit iekļuva platīna kategorijā, 17 – zelta kategorijā, bet citi ierindojās sudraba kategorijāun bronzas kategorijā.

Šīs iniciatīvas partneri, kas arī veic visus novērtējumus, ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.