Uzņēmums “Coca‑Cola” un tā stratēģiskie partneri dzērienu iepakošanas jomā uzņēmumi “Coca‑Cola HBC” un “Coca‑Cola European Partners” šodien paziņojuši par KeelClip™ – inovatīva, minimālistiska iepakojuma dzērienu skārdeņu multipakām – ieviešanas uzsākšanu visā Eiropā.

KeelClip™ – inovatīvs, minimālistisks iepakojums dzērienu skārdeņu multipakām

Ar šo soli, kas ir pirmais bezalkoholisko un lietošanai gatavo dzērienu (NARTD) nozarē, “Coca‑Cola System” uzsver savu apņemšanos kā pirmajam ieviest tādus iepakojuma risinājumus, kas ir ilgtspējīgāki, ja runa ir par otrreizējās pārstrādes iespēju un uz vidi atstāto ietekmi kopumā, jo uzņēmumam ir arī globāls mērķis ar nosaukumu “Pasaule bez atkritumiem”.

Lai šo ilgtspējīgo iepakojumu varētu ieviest dzīvē, minētie trīs partneruzņēmumi cieši sadarbojās ar KeelClip™ tehnoloģijas izgudrotāju “Graphic Packaging International”. Šis jaunais iepakojuma veids ne tikai aizstāj plastmasas iepakojumu, bet arī izlietotā kartona daudzums ir pēc iespējas mazs.

Šīs iniciatīvas ietvaros “Coca‑Cola HBC” līdz 2021. gada beigām pilnībā atteiksies no plastmasas plēves iepakojuma savu dzērienu multipakām, kas tiek tirgotas Eiropas Savienībā. Kopumā “Coca‑Cola HBC” investēs KeelClip™ tehnoloģijā 15 miljonus eiro, un tā vispirms tiks ieviesta Īrijā un Polijā nākamā gada sākumā, kam līdz 2020. gada beigām sekos Austrija, Itālija, Šveice un Rumānija. KeelClip™ tehnoloģija būs ieviesta visos “Coca‑Cola HBC” tirgos Eiropas savienībā līdz 2021. gada beigām. Tā ik gadu tiks ietaupītas 2000 tonnas plastmasas un 3000 tonnas CO2. KeelClip™ iepakojums tiks izmantots visām skārdeņu multipakām (līdz pat 8 skārdenēm vienā multipakā), bet lielākām multipakām tiks papildus izmantotas kartona kārbas.

Jau oktobrī “Coca‑Cola European Partners” apņēmās vairs nelietot jebkādu nevajadzīgu pārstrādājamu un nepārstrādājamu plastmasu saviem produktiem, tā ietaupot izejplastmasas izmantojumu par vairāk nekā 11 tūkstošiem tonnu kopā visās valstīs, kur uzņēmums darbojas. Nākamā gada sākumā KeelClip™ ieviesīs Nīderlandē, kam vēlāk sekos arī citi tirgi, ieguldot 14 miljonus eiro uzņēmuma rūpnīcā Dongenē (Nīderlandē), lai uzstādītu jaunu skārdeņu konveijera līniju un KeelClip™ iepakošanas iekārtu.

Marsels Mārtins (Marcel Martin), “Coca‑Cola HBC” grupas uzņēmumu piegādes ķēžu direktors: “KeelClip™ ir mūsu jaunākais ieguldījums inovatīva, ilgtspējīga iepakojuma jomā. Papildus tam, ka šogad ieviesām četrus jaunus dzeramā ūdens zīmolus, kas tiek piedāvāti simtprocentīgi pārstrādājamās PET plastmasas pudelēs, un kopumā palielinājām pēc svara vieglās un pārstrādājamās PET plastmasas izmantojumu visiem saviem produktiem, KeelClip™ ir vēl viens pierādījums tam, ka aktīvi strādājam savu “Pasaules bez atkritumiem” mērķu labā.”

Džo Frānsiss (Joe Franses), “Coca‑Cola European Partners” viceprezidents ilgtspējas jomā: “Inovācijas ir mūsu galvenais princips, izstrādājot ilgtspējīgu iepakojumu un ieviešot šo pilnībā pārstrādājamo kartona iepakojumu KeelClip™, kas sastāv no kartona augšdaļas, kurā skārdenes tiek iestiprinātās, un kartona vidusdaļas jeb ķīļa (angliski “keel”) – līdzīgi kā kuģiem –, kura līdzsvaro multipaku. Šis ir vēl viens piemērs tam, kā mēs ejam uz savu mērķi vairs nelietot jebkādu nevajadzīgu un grūti pārstrādājamu vienreizējas lietošanas plastmasu mūsu produktiem.”

Stīvs Gulds (Steve Gould), “Graphic Packaging International” jauno produktu izstrādes un mārketinga direktors, dzērienu iepakojuma nodaļa Eiropā: “KeelClip™ tehnoloģiju var izmantot jebkāda diametra un augstuma skārdeņu mutipakām. Tā mēs varam nodrošināt drošu un kvalitatīvu iepakojumu, nelietojot otrreizējās izmantošanas plastmasu. Kad šādās tehnoloģijās investē tādi uzņēmumi kā “Coca‑Cola HBC” un “Coca‑Cola European Partners”, ir tiešām iespējams panākt pārmaiņas preču iepakojuma jomā un likt nozarei arī turpināt mainīties.”