Sasniedzot augstus panākumus attiecībā uz ilgtspēju un korporatīvo atbildību, uzņēmums “Coca‑Cola HBC" Latvijā jau otro gadu pēc kārtas ir iekļuvis Ilgtspējas indeksa zelta grupā Latvijā.

Uzņēmumus, kas ieguvuši zelta statusu, raksturo atklāta un pārredzama sabiedrības informēšana par svarīgākajiem ilgtspējas aspektiem. Šie uzņēmumi tiecas paplašināt un pielāgot riska pārvaldības procesus, iekļaujot tajos būtiskākos korporatīvās atbildības aspektus. Šo uzņēmumu korporatīvās atbildības stratēģijai ir skaidri un novērtējami mērķi.

Jau astoto reizi Ilgtspējas indekss palīdz uzņēmumiem Latvijā novērtēt savu sniegumu un gūt priekšstatu par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Šogad indeksa novērtējumam pieteicās vairāk nekā 54 drosmīgākie un atbildīgākie Latvijas uzņēmumi, no kuriem septiņi iekļuva platīna kategorijā, 19 – zelta kategorijā, 21 – sudraba kategorijā, bet sešus uzņēmumus iekļāva bronzas kategorijā.

Šīs iniciatīvas partneri, kas arī veic visus novērtējumus, ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

CCH Latvia receives recognition in sustainability