Firmas Steward Redqueen veiktais sociāli ekonomiskās ietekmes pētījums liecina, ka 2017. gadā Latvijas patērētāji izdevuši 65 miljonus eiro par Coca‑Cola produktiem. 45 miljoni eiro jeb 70 procenti no šīs summas palikuši valsts ekonomikā nodokļu, darba algu un peļņas formā.

Coca‑Cola HBC ģenerāldirektors Baltijā Konstantīns Čukčukovs norāda, ka Latvijā uzņēmuma ieguldījums kopējos nacionālajos nodokļu ieņēmumos un IKP ir vislielākais absolūtajā summā triju Baltijas valstu vidū. “Mēs lepojamies, ka atbalstām Latvijas tautsaimniecību ar tik lielu summu kā 45 miljoni eiro gadā,” piebilda Čukčukovs.

Coca‑Cola Grupas darbībā Latvijā pagājušajā gadā radītā 45 miljonu eiro vērtība nodokļu, darba algu un peļņas formā ir vienāda ar 0,18% no Latvijas IKP. 24 miljonus no kopējās vērtības veido nodokļu maksājumi, kas sastāda 0,3% no kopējiem nacionālajiem nodokļu ieņēmumiem. Latvijā pagājušajā gadā atbalstītās 1383 darbavietas, kas ir 0,16% no kopējās nodarbinātības, kā arī katra darbavieta Coca‑Cola Grupas uzņēmumos atbalstīja 10 citas darbavietas kopējā ekonomikā.

Patērētāji Latvijā pagājušajā gadā par Coca‑Cola zīmola produktiem samaksāja kopumā 65 miljonus eiro, un no katra šī iztērētā eiro 70% palika nacionālajā ekonomikā. No 65 miljoniem eiro 11,3 miljoni bija valsts nodokļi (PVN); 24,3 miljoni bija mazumtirgotāju uzcenojums, kas veido tirdzniecības ietekmi; 29,3 miljoni eiro bija Coca‑Cola HBC pārdošanas ieņēmumi plus 1,7 miljoni eiro – Coca‑Cola Company izdevumi, ko nodrošina vietējo resursu izmantošana.

Coca‑Cola Grupas uzņēmumu darbība radīja darbavietas 1151 darbiniekam – lielākoties tirdzniecības partneriem un tirdzniecības partneru piegādātājiem. 120 darbinieki uz pilnu slodzi nodarbināti uzņēmumā Coca‑Cola HBC Latvija, savukārt 111 darbavietas atbalstītas piegādātāju uzņēmumos un to attiecīgo piegādātāju uzņēmumos.

Baltijas valstīs Coca‑Cola Grupas uzņēmumi radījuši 134 miljonus eiro lielu pievienoto vērtību un atbalstījuši kopumā 4083 darbavietas, lielāko daļu no tām tirdzniecības sektorā.

Pētījumu, kas sniedza ieskatu par Coca‑Cola Grupas uzņēmumu darbības Igaunijā, Latvijā un Lietuvā 2017. gadā radīto ietekmi uz pievienoto vērtību un ietekmi uz nodarbinātību, veica Steward Redqueen – Nīderlandes uzņēmums, kas konsultē organizācijas par ietekmes un ilgtspējas jautājumiem. Pētījumā ir kvantificēta Coca‑Cola Grupas uzņēmumu ietekme visā to vērtības ķēdes garumā, ko veido svarīgāko sastāvdaļu un pakalpojumu piegādātāji un šo piegādātāju piegādātāji, Coca‑Cola Grupas uzņēmumi (ko veido Coca‑Cola Company un Coca‑Cola Hellenic Bottling Company) un tirdzniecības partneri ar tirdzniecības piegādātājiem. Pētījuma mērķis bija novērtēt, kā Coca‑Cola Grupas uzņēmumu darbība ietekmē valsts tautsaimniecību un otrādi.

Uzņēmumu Coca‑Cola Grupu Baltijas valstīs veido divu uzņēmumu – The Coca‑Cola Company un Coca‑Cola HBC – izveidotā vērtības ķēde.