Mēs uzņēmumā Coca‑Cola HBC sniedzam jauniešiem visā pasaulē prasmes un zināšanas, kas ļaus droši veidot savu nākotni.

Jo īpaši mēs koncentrējam uzmanību uz jauniešiem, kuri pašlaik nestrādā, nestudē un nemācās, un nodrošinām viņiem sekmīgā patstāvīgā dzīvē nepieciešamos instrumentus.  

Jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem mēs piedāvājam prasmes, norādījumus un atbalstu, līdz ar noderīgu kontaktu tīklu. Zināšanu apguves sesijās notiek darbsemināri, ģenerāldirektoru un citu augstākā līmeņa vadītāju veikts mentorings, individuālas apmācības sesijas un debates ar citiem jauniešiem, kā arī ar politiķiem un biznesa un zinātnes aprindu pārstāvjiem. Mēs nodrošinām arī e-mācību instrumentus, kas sniedz vienkāršu piekļuvi bagātīgām jaunām zināšanām.

Līdz šim mēs programmas #Youth Empowered (# Panākumu skola) projektos esam palīdzējuši 21 500 jauniešiem Eiropā un Nigērijā. Vairāk nekā 500 mūsu darbinieku ir piedalījušies šajos projektos kā mentori, iepazīstinot ar sava amata noslēpumiem. Dalībnieki raksturojuši šos projektus kā unikālu pieredzi, kas būtu liels ieguvums ikvienam jaunietim. Ar šiem pasākumiem mēs palīdzam jauniešiem labāk uzsākt patstāvīgu dzīvi, sagatavojam tos darbam un palīdzam izvēlēties karjeras ceļu.

Baltijas valstīs programma Youth Empowered (Panākumu skola) tika uzsākta 2017. gadā, un tās mērķis ir sniegt atbalstu jauniešiem ceļā uz interesantu darbu, sniedzot būtiskākās dzīves prasmes, uzņēmējdarbības prasmes un veicinot kontaktu tīkla veidošanu. Baltijas valstīs mūsu projekta partneri ir Igaunijas un Lietuvas Junior Achievement un Latvijas Darba devēju konfederācija, kas palīdz mums organizēt klātienes darbseminārus līdz ar mentoringa sesijām mūsu darbinieku vadībā, kas palīdz dalībniekiem īstenot dažādus programmas pasākumus un sniedz iespēju jauniešiem veidot vērtīgus un ilgstošus profesionālu un personisku kontaktu tīklus, kas ļauj atrast darbu un iespējas dzīvē. Mēs jau esam apmācījuši vairāk nekā 1300 jauniešus Latvijā, 555 - Igaunijā un ap 800 - Lietuvā.