26. septembrī biedrība "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" (InCSR) aicināja Latvijas lielāko un atbildīgāko uzņēmumu speciālistus uz pieredzes apmaiņu un diskusiju par nefinanšu ziņošanu. Pasākuma laikā dalībnieki meklēja atbildes uz jautājumu, kā jēgpilni ieguldīt laiku un citus resursus nefinanšu ziņošanā, lai ne tikai veicinātu uzņēmumu atklātību un efektivitāti, bet vienlaikus samazinātu arī izmaksas un demonstrētu atbildīgu attieksmi. Pasākuma ietvarosar labās prakses piemēriem dalījās SIA "Coca‑Cola HBC Latvia" un AS "Latvenergo", bet ESG (Environmental. Social. Governance) pārskatu prezentēja Baltic International Bank.

Aizvien vairāk uzņēmumu ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā atskaitās ne tikai par savu finanšu sniegumu, bet arī ietekmi uz darbiniekiem, apkārtējo vidi un sabiedrību. Protams, to ietekmē globālās norises, starptautiskais regulējums un pilsoniskās sabiedrības pieprasījums pēc lielākas atklātības un biznesa negatīvās ietekmes mazināšanas. Turklāt uzņēmēji sāk apzināties, ka nefinanšu ziņošana palīdz uzlabot risku pārvaldību un ilgtermiņa sniegumu vides un pārvaldības jautājumos, tādejādi veicinot arī konkurētspēju. InCSR vadītāja Dace Helmane

Aptaujājot klātesošos par jēgpilna nefinanšu pārskata galvenajiem kritērijiem, tika secināts, ka jēgpilna nefinanšu pārskata pamatā ir jābūt pilnīgi godīgai pieejai, to uzsvēra gandrīz trešdaļa jeb 27,3% dalībnieku, otrajā vietā tika ierindoti kvalitatīvi dati (19,5%). No tēmu loka banku nefinanšu pārskatos visvairāk interesē korporatīvā pārvaldība un biznesa ētika (28,4%), kam seko datu privātuma un aizsardzības jautājumi (17,3%) un klientu un patērētāju apmierinātības aspekti (14,8%).

Nefinanšu ziņošanas eksperts no Igaunijas Marko Sillers norādīja: "Visiem lielākajiem uzņēmumiem ir jāmeklē efektīvākie veidi, kādos demonstrēt savu progresu un ietekmi. Ja uzņēmums to nedara, tad tas vairs nerunā vienā valodā ar pārējo biznesa kopienu - klientiem, piegādātājiem, investoriem. Šodien skaisti, pašslavinoši vārdi jāpierāda ar datiem, izmērāmiem mērķiem un reāliem rezultātiem."

"Coca‑Cola HBC Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Dricka atzina, ka ļoti lepojas "Coca‑Cola HBC Latvia" sasniegumiem ilgtspējas jomā, tomēr vēlējās atgādināt visiem klātesošajiem, ka ilgtspējīgs sniegums nekad neapstājas, tāpēc uzņēmumiem jākoncentrējas gan uz ilgtspējas mērķu sasniegšanu ilgtermiņā, gan atbilstošu sabiedrības un iesaistīto pušu informēšanu par sasniegto, jo mūsdienu korporatīvi sociāli atbildīgā vidē tikai šāda pieeja būs dzīvotspējīga.

Pasākumā piedalījās vairāk nekā 30 dažādu uzņēmumu un organizāciju pārstāvji no dažādām nozarēm - finanses, mobilie sakari, enerģētika, loģistika, ražošana u.c.

 

Par biedrību "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts"

Biedrība "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" (InCSR) tika dibināta 2011. gada sākumā ar mērķi stiprināt valsts un vietējās kopienas ilgtspējīgu attīstību, izglītojot sabiedrību un paaugstinot izpratni par atbildīgu un tālredzīgu rīcību un sekmējot pilsoniskās sabiedrības attīstību. InCSR piedāvā uzticamus mērījumus, atbalsta un veicina pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, rīko un piedalās dažādos projektos, semināros un kampaņās par tālredzīgu un drošu uzvedību, kā arī nodrošina platformu pieredzes un viedokļu apmaiņai.