“Daba pati sevi neizglābs, un arī viens pats cilvēks to neizdarīs. Ir nepieciešams domāt plašāk! Iesaistīt korporatīvo sektoru, pašvaldības, NVO. Un tikai caur šādu visaptverošu sadarbību mēs varam palīdzēt dabai atgūt spēku!”, tā Pasaules Dabas fonda viens no dibinātājiem Uģis Rotbergs.

Vairāk kā 100 dalībnieku - sestdien, 15.septembrī,  piedalījās Carnikavas pludmales un kāpu zonas sakopšanas darbos. Talkā piedalījās “Coca‑Cola HBC Latvia” darbinieki kopā ar ģimenes locekļiem un tā tika īstenota sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu, biedrību “Baltijas krasti” un Carnikavas pašvaldību.

Viens no Pasaules Dabas Fonda dibinātājiem un valdes priekšsēdētājs Uģis Rotbergs talciniekus sagaidīja ar motivējošu runu par to, cik katra talkas dalībnieka paveiktais darbs ir nozīmīgs piekrastes labiekārtošanai. Pasaules Dabas fonda sauklis “Domā plašāk” atspoguļojās arī šajā pasākumā. Uģis: "Man liekas, ka nepieciešamība darīt kaut ko vairāk, darīt sabiedrības labā, ir tā, kas cilvēku skaidro kā cilvēku. Ir prieks, ka nepieciešamība darīt vairāk pēdējā laikā saistās arī ar vidi un dabu. “Coca‑Cola HBC Latvia” šajā ziņā ir mūsu partneris jau vairākus gadus. Daba pati sevi neizglābs, un arī viens pats cilvēks to neizdarīs. Ir nepieciešams domāt plašāk! Iesaistīt korporatīvo sektoru, pašvaldības, NVO. Un tikai caur šādu visaptverošu sadarbību mēs varam palīdzēt dabai atgūt spēku."

Šogad Carnikavas piejūras zonā tika veidoti pret erozijas žodziņi, kas veicina smilšu uzkrāšanos priekškāpās un izmīdītajās taku malās. Lai izveidotu žodziņus, dalībnieki dzina pāļus, starp kuriem tika pildītas niedres, kas tika nostiprinātas ar auklām. Daļa no talkas dalībniekiem veidoja zaru klājumu, tā stiprinot kāpas, lai veicinātu smilšu uzkrāšanos tajās.  Citi dalībnieki stādīja graudzāles - lai veicinātu priekškāpu straujāku atjaunošanos. Ceturtā grupa ar talciniekiem piedalījās priedīšu ravēšans darbos - lai atjaunotu pelēkās kāpas un tās pilnībā neaizaugtu ar priedēm.

Darbi tika veikti kā daļa no Eiropas LIFE programmas “LIFE daba un bioloģiskā daudzveidība” projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ietvaros.