“Atbalstot un palīdzot dabai, mēs mācāmies par bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu īpatnībām, kas ir pamats cilvēku veselībai, drošībai un labklājībai.”, Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis

Vairāk nekā 80 dalībnieku - sestdien, 15.jūnijā,  piedalījās Zvārtas ieža apkārtnes sakopšanas darbos. Talkā piedalījās “Coca‑Cola HBC Latvia” darbinieki kopā ar ģimenes locekļiem un tā tika īstenota sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un Dabas Aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģiona administrāciju.

 

“Mums ir liels prieks, ka uzņēmums Coca‑Cola jau sesto gadu organizē darbinieku, viņu ģimenes locekļu pasākumus dabā, tādējādi aktīvi līdzdarbojoties Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules Dabas Fonda dabas saglabāšanas iniciatīvās ar mērķi uzturēt un atjaunot Latvijas dabas daudzveidību. Strādājot pie Zvārtes ieža, kas ir viens no gleznainākajiem Devona smilšakmens iežu atsegumiem Latvijā, mēs paveicām dažādus darbus - vides izglītības veicināšanā, dažādu bioloģiski vērtīgo zālāju uzturēšanā, visbeidzot atpūtas vietas atjaunošanā". Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda Latvijā direktors

Šogad talcinieki atjaunoja šī tūrisma objekta bērnu laukumu, kā arī grāba sienu zvārtos. Dāmas ar mazākajiem bērniem gāja pļāvās un atjaunoja ziedu un zāļu kolekciju, salasot vairāk kā 16 dažādas augu sugas. Spēcīgākie dalībnieki ar laivu airējās uz Amatas upes otru krastu, lai attīrītu krastu no aizaugušiem krūmājiem.