Kopprojekta #PanākumuSkola mērķis ir atbalstīt jauniešus veiksmīgā karjeras uzsākšanā, attīstot būtiskākās dzīves un uzņēmējdarbības prasmes un veicinot kontaktu tīklu izveidi.

Uzņēmums “Coca‑Cola HBC" Latvijā sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju ir apņēmies organizēt atvērtos seminārus, veicināt diskusijas un aktivitātes sociālajos tīklos, kā arī sniegt padomus karjeras un izglītības plānošanā.

#PanākumuSkola ir jauna iniciatīva, kuru uzņēmums “Coca‑Cola HBC” ir uzsācis visās uzņēmuma pārstāvētajās valstīs, lai sniegtu atbalstu jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Programma ir izstrādāta, lai saistošā veidā veicinātu jauniešu iespējas sasniegt karjeras mērķus un plānus, informāciju izplatot galvenokārt internetā. Pētot paaudžu atšķirības, var secināt, ka projekta mērķauditorijai, kas pazīstama kā Y paaudze, interneta resursi ir ļoti nozīmīgi, tāpēc saziņa ar jauniešiem ir plānota tiem ierastajā vidē, izmantojot saistošas pieejas, kā arī uzrunājot Latvijā pazīstamus cilvēkus, kuri dalīsies savā pieredzē.

Mēs “Coca‑Cola HBC” uzņēmumā ticam jauniešu potenciālam, jo tieši viņi ir nākamie līderi un sniegs ieguldījumu nākotnē. Tomēr ne visiem jauniešiem ir vienādas iespējas izmantot savu potenciālu, un tā ir aktuāla problēma visās mūsu darbības teritorijās. No 75 miljoniem jauniešu, kuri dzīvo “Coca‑Cola HBC” pārstāvētajās valstīs, 16,5 miljoni jauniešu nestrādā un nespēj rast iespējas īstenot savus karjeras plānus.

Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras un RAIT veiktais pētījums, būtiskākie šķēršļi, ar kuriem jaunieši saskaras darba meklējumos, nav ārējie apstākļi, bet gan motivācijas trūkums (57 %) un nevēlēšanās strādāt par piedāvāto samaksu (90 %). Iniciatīvas laikā jauniešiem paredzēts organizēt trīs apmācību seminārus, kuros uzmanība tiks vērsta uz motivācijas un iedvesmas veicināšanu. Pirmais seminārs plānots jau 24. maijā Biznesa augstskolā “Turība”.