Cūgā (Zug), Šveicē, 2019. gada 15. martā. Šodien Coca Cola HBC AG publicēja savu 2018. gada integrēto pārskatu „In good company”. Pārskats uzsver progresu, kas 2018. gadā panākts visās uzņēmējdarbības, pārvaldības un ilgtspējas jomās.

Coca‑Cola HBC vadītājs Zorans Bogdanovičs (Zoran Bogdanovic) stāsta: „2018. gadā mēs atkal demonstrējām pārliecinošu operatīvo un finansiālo sniegumu, gūstot lielisku progresu ceļā uz 2020. gada mērķiem. Šajā gadā mēs laidām klajā arī vairāk jaunu iepakojumu, zīmolu un pat kategoriju nekā jebkad iepriekš. Šādam pārmaiņu tempam ir jāpielāgo viss uzņēmums, kas nebūtu iespējams bez mūsu darbinieku apņēmības un ciešās sadarbības ar klientiem, The Coca‑Cola Company un citām svarīgām ieinteresētajām pusēm. Mēs uzskatām, ka esam labās rokās ar savām ieinteresētajām pusēm, apzinoties, ka kopīgu vērtību radīšana ir neatņemama daļa no ilgtspējīgiem panākumiem ilgtermiņā.”

Pārskats uzver arī progresu, ko esam guvuši attiecībā uz saviem 2020. gada ilgtspējas mērķiem, kas ir pamatā jaunajiem vispusīgajiem ilgtspējas mērķiem, kurus esam apņēmušies sasniegt līdz 2025. gadam.

Lasiet mūsu 2018. gada integrēto gada pārskatu šeit: „2018. gada pārskats”