Cuga, Šveice, – 2018. gada 16. marts. Coca Cola HBC AG šodien publicēja savu 2017. gada Integrēto gada pārskatu “Izprast, Attīstīt, Aktivizēt”. Tajā izcelti visos uzņēmējdarbības, pārvaldības un ilgtspējības rādītāju aspektos panāktie sasniegumi 2017. gada laikā.

Coca‑Cola HBC vadītājs Zorans Bogdanovičs teica: “2017. gads mums bija darbīgs un aizraujošs, jo turpinājām attīstīt savu uzņēmējdarbību, savu produktu portfolio un tirgus pasākumu īstenošanu tādos veidos, lai atbilstu mainīgajām patērētāju un klientu vajadzībām un preferencēm. Mēs esam guvuši jaunu enerģiju ar savu pozīciju un izcilajiem līdzšinējiem panākumiem mūsu stratēģijas sasniegšanā, tāpēc varam būt droši arī par turpmāko gadu.”

Mūsu 2017.gada Integrētais gada pārskats skatāms šeit.