Šodien ir Vispasaules Ūdens diena, tāpēc šajā dienā jāpievērš īpaša uzmanība šim dabas resursam, pret kuru jāizturas ar vislielāko cieņu.

Mūsu ūdens stratēģija un politika

Tā kā ūdens taupīšana un atbildīga ūdens lietošana ir mūsu uzņēmējdarbības pamatā, esam izstrādājuši ūdens stratēģiju uz trīs pamatprincipu pamata:

- Mūsu ražotni apgādājošo ūdens resursu aizsardzība, samazinot ūdens patēriņu un attīrot notekūdeņus līdz tādai tīrības pakāpei, kas nav kaitīga ūdens organismiem.

- Sadarboties ar piegādātājiem, lai līdz minimumam samazinātu mūsu ūdens patēriņu visas vērtības ķēdes apjomā.

- Piedalīties vietējās sabiedrības ūdens taupīšanas projektos, lai atjaunotu mūsu izlietotā ūdens daudzumu.

Mēs kā uzņēmumu Grupa ievērojam publiski pieejamos Ūdens pārvaldības politikas noteikumus 28 valstīs, regulāri veicot mūsu darbības vietās patērētā, izlaistā un izlietotā ūdens daudzuma mērījumus. Šie politikas noteikumi ir spēkā ikvienā mūsu organizācijas darbības jomā, un ikviens Coca‑Cola Hellenic darbinieks uzņemas savu atbildības daļu par tās sekmīgu īstenošanu.

Iespaidīga sasniegumu vēsture

Taču šādi sasniegumi mums nav nekas jauns. Jau laika posmā no 2004. līdz 2010. gadam mēs samazinājām ūdens patēriņu savā darbībā par 20% un jau drošiem soļiem tuvojamies noteiktajam mērķim – vēl 30% samazinājumu līdz 2020. gadam, un mūsu jaunākie dati liecina par vēl 21% samazinājumu kopš 2010. gada.

Mūsu ražotnēm piešķirtie ūdens pārvaldības sertifikāti ir vēl viens mūsu progresa pierādījums, sadarbojoties ar Eiropas Ūdens pārvaldību (European Water Stewardship – EWS) Eiropā un ar Ūdens pārvaldības aliansi (Alliance for Water Stewardship – AWS) ārpus Eiropas. Pēc šiem standartiem atzīta izcilība ikvienā ūdens pārvaldības stadijā – no ūdens ieguves avotu aizsardzības līdz vidē izlaisto notekūdeņu kvalitātei. Mūsu pirmā EWS sertifikācija tika sasniegta 2013. gadā, un pirmais AWS sertifikāts saņemts šī gada sākumā. Mūsu progress līdz šīs stingrās sertifikācijas prasību izpildei bija panākts strauji, un esam pārliecināti, ka līdz 2020. gadam spēsim sasniegt 100% mērķi EWS/AWS sertifikācijai, panākot visu mūsu Eiropas ražotņu sertifikāciju līdz 2018. gada beigām.

Līderu pozīcijas savā nozarē

Uzlabojumu panākšanai nepieciešami līderi, un mēs varam lepoties, ka mūsu uzņēmums atzīts par līderi dzērienu nozarē Dow Jones Ilgtspējas Indeksos 2017. gadā – jau ceturto gadu pēc kārtas. Mēs esam arī sasnieguši A novērtējumu CDP (Carbon Disclosure Project – Oglekļa pētījumu projekta organizācijā) gan klimata, gan ūdens jomā, un CDP organizācija nesen arī atzinusi mūsu uzņēmumu par pasaules līderi ilgtspējā ar mūsu piegādes ķēdes palīdzību, kur ilgtspējīga ūdens pārvaldība ir vitāli svarīgs faktors.

Ūdens pārvaldība ir neatņemams mūsu darbības elements

Ūdens pārvaldība ir stingrs un neatņemams mūsu uzņēmējdarbības elements, tāpēc mēs pieprasām, lai ūdens taupīšanas iniciatīvas tiktu iekļautas biznesa plānos visās mūsu darbības valstīs. Līdz ar to tika izstrādātas daudzas un dažādas vietējās sabiedrības ūdens programmas mūsu darbības reģionā, sadarbojoties ar valdībām, NVO un citām iesaistītajām pusēm. Piemēri atrodami Donavas baseinā un Grieķijā, Kiprā, Maltā un Itālijā, kur mēs sadarbojamies ar GWP-Med jau desmit gadus. Šo gadu laikā esam investējuši vairāk nekā 2,5 miljonus eiro vietējās sabiedrības ūdens taupīšanas programmās, iesaistot vairāk nekā 20 miljonus cilvēku.

Risinājuma, nevis problēmas daļa

Atzīmējot 2018. gada Vispasaules Ūdens dienu, mums enerģiski jārisina 21. gadsimta ūdens problēmas. Mēs esam stingri apņēmušies dot savu ieguldījumu centienos panākt, lai mūsu nozare ūdens taupīšanas jomā aktīvi piedalītos problēmas risināšanā, nevis tās radīšanā. Mēs no sirds lepojamies ar saviem līdzšinējiem sasniegumiem un apzināmies savu sektora līdera lomu. Taču mēs apzināmies arī to, ka šis ir tikai sākums lielajiem centieniem un vēl ir tāls ceļš ejams. Mēs esam stingri apņēmušies turpināt šo kursu, sargājot un taupot ūdeni katrā mūsu darbības posmā.