Mēs esam aktīvs vietējās sabiedrības loceklis, kas sniedz ekonomisko labumu ar savu pamatdarbību, vienlaikus atbalstot sabiedrības ieguldījumu programmas.

Painting
Mūsu sabiedrības ieguldījumi ir vērsti uz četrām pamatjomām: sabiedrības labklājību, jauniešu attīstību, vides aizsardzību un brīvprātīgā darba iniciatīvām.

Mūsu mērķis ir radīt pievienotu vērtību sabiedrībā, kurā strādājam, un mēs esam integrējuši korporatīvās atbildības un ilgtspējas aspektus visā uzņēmējdarbībā. Mēs cenšamies strādāt atbildīgi, sadarbojoties ar interesentiem un sabiedrību, atbalstot to attīstību.

Īstenojot savu pamatdarbību, kas rada ienākumus darbiniekiem, piegādātājiem un valsts nodokļu sistēmām, mūsu uzmanības centrā vienlaikus paliek ieguldījumi sabiedrības partnerībā un projektos, kas risina vides un sociālos jautājumus.

Youth Empowered seminar
Tas mums rada platformu, lai varam koncentrēt savus centienus uz jauniešu attīstību un ieviest būtiskas izmaiņas jauniešu dzīvē un sabiedrībā, kurā strādājam.

Jauniešu attīstība

Jauniešu bezdarbs joprojām ir nopietna problēma daudzās valstīs. Mēs atbalstām uzņēmumu izglītības programmas un palielinām jauniešu iespējas, sniedzot tiem nepieciešamās prasmes un pieeju finansējumam.

Mēs “Coca‑Cola HBC” uzņēmumā stingri ticam jauniešu potenciālam un zinām, ka tieši viņi ir nākamie līderi un izmaiņu īstenotāji sabiedrībā, kurā dzīvojam. Tomēr ne visiem jauniešiem ir vienādas iespējas realizēt savu potenciālu, tāpēc esam uzsākuši projektu “Jauniešu iespēju veicināšana”, lai atbalstītu jauniešus veiksmīgā karjeras uzsākšanā, sniedzot būtiskākās dzīves un uzņēmējdarbības prasmes un veicinot kontaktu tīklu izveidi.

Employees in sports event
Mūsu sabiedrības labklājības stratēģija paredz atbalstīt vairākas iniciatīvas visā Baltijā, lai mudinātu cilvēkus dzīvot veselīgu un drošu dzīvi.

Sabiedrības labklājība

52 tūkstoši cilvēku Baltijas valstīs ir piedalījušies programmas “Par aktīvu dzīvesveidu!” pasākumos. Šo programmu “Coca‑Cola HBC” Baltijā organizē kopā ar Lietuvas, Latvijas un Igaunijas olimpiskajām komitejām, lai mudinātu cilvēkus vairāk nodarboties ar sportu.

 

Christmas caravan in Vilnius
Programmas pasākumu laikā cilvēki, tostarp valdība, NVO un privātās organizācijas, ziedoja sporta inventāru skolām 100 000 eiro vērtībā. LOK projektā ieguldītais “Coca‑Cola HBC Lithuania” ziedojums ir paredzēts ziemas sporta veidu atbalstam.

Lietuvā ilgstošā partnerība ar Almas Adamkienes fondu ir vainagojusies ar astoņu mazo lauku skolu sporta infrastruktūras renovāciju. Šobrīd sporta zāles un stadioni ir vieta, kur ar fiziskām aktivitātēm var nodarboties ne vien skolēni, bet arī vietējie iedzīvotāji.

Atbalstot Lietuvas Olimpisko komiteju, laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam programmas “Ziemassvētku karavāna” ietvaros tika organizēti 28 pasākumi vietējiem iedzīvotājiem, kuros cilvēkiem no dažādiem reģioniem bija iespēja satikt pazīstamus olimpiešus un no viņiem uzzināt par ieguvumiem, ko sniedz fiziskās aktivitātes.

Employees in clean-up event
“Uzņēmumiem ir būtiska nozīme videi draudzīgu un ilgtspējīgu risinājumu atrašanā un ieviešanā. Mēs uzskatām, ka “Coca‑Cola HBC Latvia” piedalīšanās Dabas aizsardzības brīvdienu projektā ir ļoti slavējama un parāda, ka uzņēmums saprot, cik uzņēmējdarbība ir cieši saistīta ar dabas procesiem. Mēs aicinām iesaistīties arī citus uzņēmumus,” stāsta Pasaules Dabas fonda Latvijā direktors Jānis Rozītis.

Vides aizsardzība

Mūsu ūdens apsaimniekošanas stratēģija paredz partnerību ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, lai saglabātu un aizsargātu ūdensšķirtnes, tostarp mitrzemju biotopus un bioloģisko daudzveidību. Tāpat mēs veicinām un nodrošinām sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus saistībā ar ūdens aizsardzību un cieto mājsaimniecības atkritumu šķirošanu un pārstrādi.

Christmas caravan in Vilnius

Brīvprātīgā darba iniciatīvas

Ja vēlāties padarīt pasauli labāku, sāciet tuvāk mājām. Mēs saviem cilvēkiem sniedzam iespēju palīdzēt tiem, kuriem palīdzība ir patiesi nepieciešama, mudinot viņus ieguldīt savu laiku aktivitātēs labākai nākotnei.