Vides pārskats

Mūsu pamatmērķis ir samazināt ietekmi uz vidi, un uzņēmums “Coca‑Cola HBC” 2025. gadam ir izvirzījis augstus mērķus. Ar lepnumu varam pastāstīt, kā mūsu vietējā darbība veicina šo rezultātu sasniegšanu.

Mūsu uzņēmumu virza ilgtspējas mērķi un centieni, kam ir liela nozīme mūsu pamatdarbībā un sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm no ārpuses, tostarp piegādātājiem, partneriem un sabiedrību, kurā strādājam, kā arī plašāku uzņēmējdarbības kopienu.

Mūsu ilgtspējas centieni attiecas uz visiem uzņēmējdarbības aspektiem, un mēs esam izvirzījuši ambiciozus mērķus atkritumu, oglekļa emisiju un ūdens saglabāšanas jomā.

2025.mērķi

Ūdens 

Ūdens ir galvenā sastāvdaļa visos mūsu dzērienos un būtiska uzņēmējdarbības daļa.

Ūdens izmantošanu mūsu uzņēmumā uzrauga pēc izlietotā ūdens daudzuma un saražotā dzēriena daudzuma attiecības, un katru mēnesi mēs uzstādām ūdens izmantošanas mērķus.

Daži no ūdens daudzuma samazināšanas pasākumiem ir šādi:

 • ūdens patēriņa skaitīšana un ūdens avotu kalibrēšana;
 • dažādu ūdens taupības pasākumu plānošana un īstenošana:
  • līniju ieeļļošanas maiņa no mitras uz sausu/pussausu, lai taupītu ūdeni;
  • ūdens otrreizējas izmantošanas projekti (pudeļu skalošanas ūdens, gala skalošanas ūdens no CIP);
 • biežāka atgriezeniskā skalošana ūdens attīrīšanas filtru sistēmās;
 • regulāras ūdens noplūžu pārbaudes / remontdarbi.

 

Oglekļa emisiju samazināšana

Mēs veicam dažādus pasākumus, lai samazinātu CO2 emisijas:

 • energoefektivitātes projektu īstenošana ražošanā:
  • enerģijas uzraudzības sistēma;
  • regulāras izolācijas pārbaudes/nomaiņas;
  • regulāras gaisa noplūžu pārbaudes (saspiesta gaisa sistēmās);
 • jaunas paaudzes, energoefektīvu auksto dzērienu iekārtu ieviešana tirgū ar zemāku oglekļa dioksīda ietekmi. Jaunajos modeļos ir arī videi draudzīgi aukstumaģenti – ogļūdeņradis un CO2;
 • investīcijas energoefektīvā apgaismojumā;
 • investīcijas mūsdienīgā autoparkā (tirdzniecības un vadības automobiļos) ar zemāko iespējamo emisiju līmeni;
 • CO2 emisiju samazināšana, kas saistīta ar trešo personu autoparku, pateicoties optimizētiem maršrutiem.

 

Atkritumu samazināšana

Mēs pakāpeniski samazinām radīto atkritumu daudzumu ar dažādu iniciatīvu palīdzību:

 • ieviešam pudeles ar samazinātu svaru un īsāku pudeles kakliņa augstumu. Tādējādi pudeļu svars tiek samazināts par apmēram 10 %;
 • optimizējam sekundāros iepakojuma materiālus (elastīgo plēvi);
 • noņemam kartona paliktņus no paletēm.

 

Coca‑Cola HBC makes CDP’s Global Climate 'A' list

CDP is the only global disclosure system for companies, cities, states and regions to manage their environmental impacts and for investors or purchasers to access environmental information for use in financial decisions. Its Climate A List comprises those companies from around the world that have been identified as leading in their efforts and actions to combat climate change in the past year.

Read more about this accolade