Ilgtspējas rādītāji

Mēs informējam par ilgtspējas rādītājiem un panākumiem, ņemot vērā izvirzītos kritērijus un mērķus.

Mēs aktīvi integrējam jaunākos ilgtspējas standartus savos uzņēmējdarbības procesos visās darbībās atbilstoši starptautiskajiem standartiem un metodēm.

Ziņošana par ilgtspēju

Mēs sagatavojam plašus ziņojumus un citus pārskata dokumentus, jo mums ir svarīga pārskatāmība, uzticēšanās un drošība.

Visus integrētos gada pārskatus un atsevišķus ilgtspējas ziņojumus jūs varat atrast mājaslapas sadaļā Pārskati.

 

Ilgtspējīga stratēģisko pamatu nostiprināšana

Attiecībā uz ilgtspējas rādītājiem mēs esam izvirzījuši skaidrus mērķus. Tie ir saistīti ar uzņēmējdarbības prioritātēm un ir daļa no kopējās stratēģiskās struktūras, vienlaikus koncentrējoties uz mūsu cilvēkiem, kuri ir un paliek būtisks pamats “Coca‑Cola HBC” ilgtspējīgā izaugsmē.

Mūsu cilvēki

Ilgtspējīgai uzņēmuma izaugsmei ļoti būtiski ir mūsu cilvēki. Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas nodrošināšana, spēju pilnveide un izaugsmes iespēju sniegšana ir svarīgi aspekti, kas jāievēro, lai darbinieki varētu strādāt efektīvi.

Klientu izvēle

Ir svarīgi uzturēt un uzlabot mūsu uzņēmuma un zīmolu reputāciju, veidojot saikni ar sabiedrību, ieguldot tajā un pastāvīgi samazinot ietekmi uz vidi.

Patērētāju nozīme

Mūsu patērētājiem tiek piedāvāti dažādi kvalitatīvi un nekaitīgi bezalkoholiskie dzērieni, kas papildina apzinātu izvēli un veselīgu dzīvesveidu.

Klientu izvēle

Mēs veidojam un uzturam ilgstošu partnerību ar klientiem, īstenojot viņu cerības, radot kopīgu vērtību un kļūstot par viņu iecienīto dzērienu piegādātāju.

Izmaksu līderība

Uzņēmumā mēs veidojam tādu darbinieku kultūru, lai, rīkojoties kā īpašnieki, viņi meklētu iespējas efektivitātes palielināšanai, standartizācijai, vienkāršošanai un izmaksu samazināšanai, veicinot uzņēmuma izaugsmi.