Ilgtspējas mērķi līdz 2025.gadam: mūsu ilgtspējas virzība turpinās

Strauji tuvojas 2020.gads. Līdz ar to mēs sākam vairāk pievērst uzmanību 2025.gadam un jaunajam Ilgtspējas mērķu kopumam. Pamatojoties uz to, mēs turpināsim aktivitātes ilgtspējas jomā.

Mūsu Ilgtspējas mērķu līdz 2025. gadam pamatā ir 2020. gadam izvirzīto apņemšanos kopums. Tās ir arī saskaņotas ar uzņēmuma Coca‑Cola Company globālo 2030. gada programmu Pasaule bez atkritumiem (World Without Waste). 2025. gada apņemšanās ir izaicinošanas, tomēr īstenojamas. To mērķis ir nodrošināt mūsu līderpozīcijas saglabāšanu ilgtspējas jomā.

Lai uzzinātu vairāk, skat. Infografiku “Ilgtspēja: apņemšanās līdz 2025. gadam”