Palīdzēt savākt 75% primārā iepakojuma

Saskaņā ar Coca‑Cola sistēmas World Without Waste (WWW) jeb "pasaule bez atkritumiem” vīziju, esam apņēmušies risināt globālo iepakojumu atkritumu problēmu.

Mūsuprāt, ikviena iepakojuma vērtība un dzīves ilgums sniedzas tālāk par tā sākotnējo lietojumu, tādēļ to vajadzētu savākt un izmantot no jauna vai nu jaunā iepakojumā, vai citos lietderīgos veidos. Uz to var paraudzīties arī no citas perspektīvas — mēs aizdodam patērētājiem iepakojumu, kurā viņi nopērk mūsu dzērienus — un mēs sagaidām, ka viņi to mums atdos atpakaļ. Augstāka labuma vārdā mēs vēlamies izgatavot jaunu iepakojumu no lietotiem materiāliem. Lielisks piemērs ir Austrija ar dzērienu Römerquelle, kas tagad tiek piedāvāts tikai iepakojumā no atkārtoti izmantotiem materiāliem – tā dēvētās reciklētās plastmasas jeb rPET. 

Mūsu sākotnējais mērķis 2020. gadam bija savākt un pārstrādāt 40% sava iepakojuma materiālu, kas nonākuši tirgū. 2017. gadā mēs jau sasniedzām 41%, tādējādi pārsniedzot izvirzītos rādītājus. Mēs esam uzstādījuši jaunu mērķi — palīdzēt savākt 75% primārā iepakojuma materiālu ekvivalenta līdz 2025. gadam, iesākot ceļu uz WWW mērķi: līdz 2030. gadam savākt 100% iepakojuma. Piemēram, viena no mūsu iniciatīvām Austrijā ir PET2PET projekts, kura ietvaros mēs savācam visas PET pudeles un izmantojam tās atkārtoti jaunā iepakojumā, izveidojot nepārtrauktu, ciklisku un slēgtu ražošanas apli. Mēs to darām kopā ar nozares ieinteresētajām pusēm, kā arī rekuperācijas un reciklēšanas organizācijām 

“Šķirojiet ar mums” projekts Krievijā ir vēl viens labās prakses piemērs. Coca‑Cola sistēma Krievijā bija viena no pirmajām, kurā Krievijas uzņēmēji organizēja atsevišķu iepakojuma vākšanu un reciklēšanu. Projektam, kas tika aizsākts 2016. gadā un notiek joprojām, ir divas daļas: atkritumu savākšanas infrastruktūras attīstība un iesaistīšanas programma, lai paplašinātu atkritumu vākšanas kultūras un ekoloģiskās izglītības mērogu. Līdz šim brīdim 40 pilsētās ir uzstādīti apmēram 4500 konteineri, ir savāktas un reciklētas 50000 tonnas patērētāju iepakojuma un vairāk nekā 800 000 cilvēku visā valstī ir pievienojušies izglītības iniciatīvai.  

Viena no svarīgākajām "Šķiro kopā ar mums” iniciatīvām ciešā sadarbība ar FIFA un organizējošo komiteju "Russia-2018” bija plašas informatīvās kampaņas īstenošana, kurā tika atbalstīta atkritumu vākšana visos 12 FIFA Pasaules kausa 2018 un FIFATM festivāla stadionos. Papildus infrastruktūras attīstībai, lai nodrošinātu atkritumu vākšanu un šķirošanu, darbiniekiem, brīvprātīgajiem un faniem, kas apmeklēja mačus, tika īstenota plaša izglītības programma par atkritumu šķirošanu. Stadionos virs konteineriem tika uzstādīti 1300 norāžu plakāti. Stadionu un FIFATM festivālu ekrānos un uz mediju fasādēm tika rādīti izglītojoši video. Coca‑Cola apvienojot spēkus ar partneriem, tika savāktas vairāk nekā 32 tonnas plastmasas (PET) iepakojuma, kas pēc tam tika nosūtīti reciklēšanai; tas atbilst 100% Coca‑Cola produktu iepakojumam, kas tika pārdots Pasaules kausa laikā. 

Arī Baltijas valstīs mēs varam lepoties ar sasniegto: Igaunijā un Lietuvā kopā ar patērētājiem mēs spējam atgūt līdz pat 90% no mūsu primārā iepakojuma, izņemot produktus no augstākās kvalitātes alkoholisko dzērienu grupas. Latvijā mēs veltām lielas pūles, lai atkārtotu veiksmes stāstu un būtu patiesi atbildīgs uzņēmums ar pārliecību par aprites ekonomiku, kurā nekas nepaliek pāri un atkritumi iegūst otro elpu.