Palīdzēt nodrošināt ūdens pieejamību visām kopienām ar ūdens resursu problēmām

Mūsu darbības jomai ūdens ir ļoti svarīgs: mums tas ir nepieciešams dzērienu pagatavošanai, ražošanai un citiem procesiem. Turklāt mūsu kopienām arī vajag drošu, labas kvalitātes un pieejamu ūdeni. Galu galā tīrs ūdens un labi sanitārie apstākļi ir iekļauti Apvienoto Nāciju ilgtspējīgas attīstības mērķu sarakstā.

Mēs esam apņēmušies samazināt ūdens patēriņu par 20% reģionos, kuros trūkst ūdens.

Lai novērtētu ūdens risku mūsu izmantotajos upju baseinos, mēs izmantojam atzītus ūdens monitoringa rīkus un datu analīzi. Mūsu veiktās aplēses rāda, ka mūsu darbības zonās atrodas apmēram 17 ūdens riska vietas. Lielākā daļa atrodas Nigērijā, kur izaicinājumi ir saistīti ar ūdens pieejamību un sanitārajiem apstākļiem,

Pie problēmu skartajām vietām varam pieskaitīt Krievijas, Grieķijas, Kipras un Armēnijas daļas, kurās šobrīd plānojam vai ieviešam ūdens resursu papildināšanas pasākumus.

Mūsu iniciatīva ietver piekļuves nodrošināšanu dzeramajam ūdenim kopienās, kurās šāda pieeja nav bijusi, notekūdens attīrīšanu un izmantošanu lopkopības vajadzībām, kā arī ūdensšķirtnes aizsardzību un atjaunošanu. Vairāk nekā desmit gadus sadarbojoties pasaules ūdens partnerības projektā ar Vidusjūras un Grieķijas varasiestādēm, mēs esam iesaistījušies arī programmā “Ūdens misija” Grieķijā, kuras ietvaros tiek veicināta ūdens saglabāšana, izmantojot lietus ūdeni. Sadarbībā ar varasiestādēm mēs 2017. gadā uzstādījām trīs jaunas ūdens glabāšanas cisternas Kitiras salā. Projekts “Ūdens misija” ir jau sniedzis atbalstu 31 Grieķijas salai. Tālākā darbībā ūdens joprojām būs mūsu prioritāte visās vietās, kurās darbojamies.

Lai gan Baltijas valstis neatrodas ūdens apdraudētības zonā, mēs jebkurā gadījumā cenšamies samazināt ūdens patēriņu uz litru dzērienu ražošanā. “Neptunas” ražotnē esam izvirzījuši mērķi — samazināt ūdens “Neptunas” ražošanā patērētā ūdens daļu par 22,5 procentiem. Viena litra dzēriena saražošanai 2017. gadā tika iztērēti 1,87 litri ūdens. Līdz 2020. gadam plānojam šo ūdens patēriņa proporciju samazināt līdz 1,45.

Lai sasniegtu šo mērķi, tiek veikti šādi pasākumi:

  • Pudeļu konveijeru optimizācija smērvielu jomā, pārejot no mitrā uz sauso procesu.
  • Atkārtota ūdens izmantošanas projekti, pudeļu skalošanā izmantojot reciklētu ūdeni;
  • Tīrīšanas bez izjaukšanas (CIP) sistēmas optimizācija, analizējot un optimizējot tīrīšanas soļus;
  • Smilts filtrēšanas pretplūsmas biežuma optimizēšana ūdens attīrīšanas procesā;

Regulāras ūdens noplūdes pārbaudes/remonts (programma “Problēmu novēršana pirms zaudējumu rašanās”).