50% vadošo amatu ieņem sievietes

Mūsuprāt, daudzveidīgs un iekļaujošs darbaspēks ir mūsu panākumu atslēga, tāpēc esam apņēmušies to sasniegt visā uzņēmumā. Pētījumi liecina, ka dzimumu ziņā līdzsvarotas komandas, kuras strādā iekļaujošā vidē, ir ražīgākas, novatoriskākas un sasniedz labākus rezultātus. Dzimumu līdztiesība ir arī viens no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Šobrīd 35% no mūsu vadītājiem ir sievietes, un mums ir visas iespējas šo radītāju uzlabot – līdz 2025. gadam vēlamies sasniegt 50%.

Mēs ieviešam vairākas iniciatīvas visā uzņēmumā, lai veicinātu daudzveidību atlases procesā un radītu iekļaujošas darbavietas. Mēs pārskatām atlases procesu no sākuma līdz beigām, tostarp pārliecinoties, ka mūsu darba sludinājumi vienlīdz efektīvi uzrunā kā sievietes, tā vīriešus. Mēs izstrādājam arī visaptverošas vadības prasmju attīstības programmas, lai palīdzētu mūsu vadītājiem radīt iekļaujošu vidi, kurā visi jūtas iederīgi.

Baltijas valstīs daudzveidība ir labi pārstāvēta. 2018.gadā Igaunijā un Lietuvā kopumā darbā tika pieņemts vairāk sieviešu nekā vīriešu. Mēs arī veicinām nodarbinātību, kā arī sieviešu līderību, īstenojot jaunatnes izglītības programmu „Panākumu skola”.

Mūsu uzņēmuma vadītājs ir aizsācis iekšējās komunikācijas kampaņu, lai veicinātu informētību un izpratni par to, kā daudzveidīgas komandas iekļaujošās darbavietās var veicināt mūsu uzņēmējdarbību. Mēs stiprinām arī sieviešu organizācijas visās uzņēmuma struktūrvienībās. Pasākumi tiek īstenoti arī vietējā līmenī. Piemēram, Itālijā mēs sadarbojamies ar Valore D – apvienību, kas veicina daudzveidību un palīdz sievietēm attīstīt savu talantu un ieņemt vadošus amatus. Kopā ar Valore D mēs varēsim radīt dzimumu līdzsvaru un iekļaujošas darbavietas kultūru. Īrijā un Nigērijā ir izveidotas sieviešu organizācijas, kas saved kopā un iedrošina sievietes, kā arī veicina viņu profesionālo izaugsmi.

Mēs uzskatām, ka šie pasākumi līdz ar citiem, kas tiek īstenoti gan grupas, gan vietējā līmenī, palīdzēs radīt lielāku dzimumu līdzsvaru visās vadības komandās.