100% elektrības ieguve no tīras un atjaunojamas enerģijas (ES un CH)

Vai zinājāt, ka divas trešdaļas no visas pasaulē saražotās elektrības patērē komercijas un rūpniecības uzņēmumi? No tā var secināt, ka rūpniecības pāreja un atjaunojamu un tīru enerģiju ir vitāli svarīga pārejas uz zema oglekļa līmeņa ekonomiku paātrināšanai.

Mēs uzņēmuma Coca‑Cola HBC ražotnēs patērējam ap 785 miljoniem kWh elektrības. Mēs saprotam, kādu ietekmi tas atstāj uz vidi, tāpēc izmešu apjoma samazināšana ir viena no svarīgākajām prioritātēm. Mums ir svarīgi izpildīt savu pienākumu, paturot prātā, ka Klimata politika un Pieejama un tīra enerģija ir divi no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Mēs esam arī apņēmušies samazināt tiešo oglekļa izmešu apjomu par 30% mūsu darbībā un panākt, lai 50% no mūsu ražotnēs izmantotās enerģijas būtu iegūti no atjaunojamiem un tīriem avotiem.

2017.gadā 42% no mūsu ES un Šveices ražotnēs izmantotās enerģijas bija iegūti no atjaunojamiem avotiem, astoņos mūsu objektos tika izmantota no koģenerācijas iegūta elektrība. Pagājušajā gadā 10 no mūsu 26 ražotnēm ES un Šveicē darbojās ar 100% atjaunojamu un tīru elektrību, un 2018. gada laikā arī citi uzsāka pāreju uz to. Piemēram, mūsu Edelstāles ražotnei Austrijā ir noslēgts ilgtermiņa atjaunojamās elektrības piegādes līguma par 100% tās elektrības. Tas ļauj novērst gandrīz 4000 tonnas CO2 izmešu katru gadu.

Īstenojot Ilgtspējas apņemšanās līdz 2025. gadam, mūsu Biznesa struktūrvienība sāka izmantot atjaunojamo enerģiju arī Neptunas ražotnē. Sākot no šī gada, mēs izmantojam 100% tīru elektrību, kas ražota Lietuvā, Kauņas Aļģirda Brazauska hidroelektrostacijā.