Visā „Coca Cola HBC” grupā mēs iegūstam sastāvdaļas, iesaiņojumus, iekārtas un pakalpojumus no aptuveni 45 tūkstošiem piegādātāju, sākot no mazām, neatkarīgām firmām līdz lieliem, starptautiskiem uzņēmumiem.

Coca-Cola HBC employee checking creates of Coca-Cola

Mēs strādājam ar saviem piegādātājiem, lai izveidotu ilgtspējīgu piegādes ķēdi. Mēs ieguldām kopīgās vērtību radīšanas programmās, sākot no klimatam draudzīgu auksto dzērienu iekārtu izstrādes līdz vietējā cukurbiešu cukura ražošanas palielināšanai. Paši savā uzņēmumā mēs veidojam simtprocentīgas kvalitātes kultūru ar pilnīgu neiecietību pret standartu neievērošanu.

Employees painting flag
Priekšnoteikums, lai kļūtu par „Coca Cola HBC” piegādātāju, ir apņemšanās ievērot „Coca Cola HBC” piegādātāju pamatprincipus. Šie principi mūsu vērtību ķēdē skaidri parāda vērtības un izturēšanos, ko mēs sagaidām un pārbaudām.

Kļūt par Coca‑Cola HBC” piegādātāju

Pirmā līmeņa piegādātājiem „Coca Cola HBC” pieprasa iegūt sertifikātu par atbilstību šiem standartiem:

  • ISO 9001 (kvalitāte),
  • ISO 14001 (vide),
  • OHSAS 18001 (veselība un drošība).

Sastāvdaļu un iesaiņojumu piegādātājiem ir jābūt sertificētiem arī ar FSSC 22000 pārtikas nekaitīguma sertifikātu, ko atzīst Starptautiskā pārtikas nekaitīguma iniciatīva (GFSI).

Alytus plant

Mūsu piegādes ķēdei ir galvenā loma mūsu uzņēmumā, un tā nodrošina, ka visos mūsu procesos mēs samazinām ietekmi uz vidi un nodrošinām ilgtspējību mūsu vērtību ķēdē.

Ik gadu visās „Coca Cola HBC” teritorijās mēs saražojam un izplatām vairāk nekā divus miljardus nosacīto mūsu produktu kastu. Lai to visu atbildīgi pārvaldītu, mūsu piegādes ķēdes organizēšanai ir galvenā loma, nodrošinot, ka visos mūsu procesos mēs samazinām ietekmi uz vidi un ņemam vērā ilgtspējību mūsu piegādes ķēdē, sākot no izejmateriālu ieguves un galaproduktu ražošanas līdz to izplatīšanai mūsu klientiem.

Production plant

Mūsu integrētā konkurētspējīgā piegādes ķēde 

Mēs esam pieņēmuši integrētas konkurētspējīgas piegādes ķēdes (ICSC) pieeju, kas ir viena no visnovatoriskākajām pārmaiņām, ko mūsu uzņēmums jebkad veicis. Pārejot no valstu piegādes ķēdes modeļa uz funkcionālu piegādes ķēdi, mēs sadarbojamies ar citām uzņēmējdarbības vienībām plānošanas, ražošanas un loģistikas sistēmā.

Production plant
Mums veicam stingru kontroli, lai samazinātu kvalitātes problēmu rašanos. Tomēr, ja tādas rodas, mums ir stabili procesi un sistēmas, lai mēs varētu ātri un efektīvi rīkoties, nodrošinot to, ka mūsu klienti un patērētāji saglabā uzticību mūsu produktiem.

Koncentrējamies uz kvalitāti

Mūsu uzņēmuma kultūra paredz to, ka kvalitāte ir pamatvērtība visā organizācijā. Mēs esam atkārtoti norādījuši, ka esam pilnīgi neiecietīgi pret standartu neievērošanu, un esam ieviesuši brieduma nepārtrauktības mērījumus, lai varētu virzīt mūsu uz kvalitāti un pārtikas nekaitīgumu orientēto kultūru uz nākamo līmeni.

Šī pieeja attiecas arī uz mūsu piegādātājiem. Pirmā līmeņa piegādātājiem „Coca Cola HBC” pieprasa iegūt sertifikātu par atbilstību šiem standartiem: ISO 9001 (kvalitāte), ISO 14001 (vide) un OHSAS 18001 (veselība un drošība). Sastāvdaļu un iesaiņojumu piegādātājiem ir jāsaņem arī FSSC 22000 pārtikas nekaitīguma sertifikāts, ko atzīst Starptautiskā pārtikas nekaitīguma iniciatīva (GFSI).

Kvalitāte un pārtikas nekaitīgums joprojām ir mūsu galvenā prioritāte, lai nodrošinātu klientu un patērētāju prasību apmierināšanu, vienlaikus izpildot mūsu izmaksu vadības saistības.