Lietuvas Pārtikas rūpniecības asociācija ir vietējo un starptautisko pārtikas ražotāju, izejvielu ražotāju un importētāju bezpeļņas organizācija. Tā pārstāv vienpadsmit pārtikas uzņēmumu intereses gan valsts, gan nevalstiskajās organizācijās.