Lietuvas Brīvā Tirgus institūts ir privāta, bezpartejiska bezpeļņas organizācija, kas ir izveidota, lai popularizētu idejas par indivīda brīvību un atbildību, brīvo tirgu un ierobežotu valdības iejaukšanos.