Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija ir vienīgā daudznozaru nevalstiskā organizācija Latvijas pārtikas pārstrādes nozarē. Federācija apvieno pārtikas uzņēmumus un profesionālās asociācijas, pārstāv pārtikas ražotājus valsts un nevalstiskajās organizācijās un aizstāv savu biedru intereses valsts un starptautisko standartu izstrādes procesā, kā arī sniedz informāciju federācijas biedriem.