Latvijas Darba Devēju konfederācija ir lielākā darba devēju organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993. gadā, un pašlaik tās biedri nodarbina 43 % Latvijas darbaspēka. LDDK ir Latvijas Ministru kabineta un Latvijas Brīvo arodbiedrību konfederācijas partneris. LDDK apvieno un pārstāv 110 nozares līderus — uzņēmumus ar vairāk nekā 50 darbiniekiem, kā arī 66 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.