Požiūris į tvarumą

Nuosekliai dirbame tam, kad integruotume tvarumą visose mūsų verslo grandyse.

Tvarumas yra neatsiejama „Coca‑Cola HBC“ kultūros dalis. Jis lemia mūsų sprendimus ir ilgalaikes investicijas, kad galėtume kurti išliekamąją vertę.

Mūsų verslo strategija remiasi pagrindiniu principu kurti ir dalintis verte su visomis mūsų suinteresuotomis šalimis: vartotojais, klientais, bendruomenėmis, darbuotojais ir akcininkais. Visa tai lemia, kaip mes valdome verslą, vykdome savo veiklą ir kuriame santykius.

Mes dirbame su suinteresuotomis šalimis, kad nustatytume mūsų verslui svarbius klausimus. Mūsų tvarumo įsipareigojimai kyla iš jų sąsajos su strateginiais prioritetais.

Strateginiai „Coca‑Cola HBC“ tvarios plėtros tikslai yra šie:

 • sveikatingumo skatinimas
 • mūsų poveikio aplinkai mažinimas
 • pagalba bendruomenėms
Sports event

Sveikata ir sveikatingumas


Mes propaguojame sveikatingumą:

 • remdamiesi įrodymais grindžiamu mokslu,
 • diegdami inovacijas,
 • siūlydami galimybę rinktis,
 • skaidriai informuodami,
 • vykdydami atsakingą rinkodarą,
 • skatindami rinktis sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą.

  Daugiau apie sveikatą ir sveikatingumą
Coca-Cola bottles

Aplinkosauga

Visoje vertės grandinėje rūpinamės poveikiu aplinkai, įgyvendindami konkrečius tikslus:

 • mažinti mūsų sunaudojamo vandens ir energijos bei susidarančių atliekų kiekį;
 • mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą;
 • tobulinti pakuotes, didinti perdirbimo ir naudojimo apimtis, mažinti atliekų išvežimą į sąvartynus;
 • rinktis tvarius energijos šaltinius.

  Daugiau apie aplinką

Bendruomenės

Mes remiame bendruomenes:

 • darydami teigiamą socialinę ir ekonominę įtaką teritorijose, kuriose vykdome savo veiklą,
 • prisidėdami prie bendruomeninių vandens ir aplinkos valdymo programų,
 • įgyvendindami stažuočių programas ir bendradarbiaudami su švietimo įstaigomis, kad išspręstume jaunimo nedarbo problemą,
 • bendradarbiaudami su tarptautinėmis organizacijomis, kad suteiktume neatidėliotiną pagalbą.

  Daugiau apie bendruomenes

Mūsų požiūris į tvarumą pasireiškia konkrečiais įsipareigojimais, kuriuos užsibrėžėme pasiekti iki 2025 metų.

Kurdami bendruomenių pasitikėjimą pripažįstame valdymo sistemos, mažinančios riziką visoje vertės grandinėje, svarbą. 

Esame įsipareigoję bendrovę valdyti remiantis etikos principais bei teikti skaidrią informaciją. Mes nuolat pranešame apie pažangą, įgyvendinant savo ambicingas strategijas ir ilgalaikius tikslus.