Tvarios plėtros veikla

Mes teikiame ataskaitas apie savo tvarumo rodiklius ir pažangą, atitinkant standartus ir įsipareigojimus.

Aktyviai integruojame naujausius tvarumo standartus į verslo procesus visoje savo veikloje, laikydamiesi tarptautinių standartų ir metodikų.

Tvarumo ataskaitos

Teikiame išsamias ataskaitas ir kitus atsiskaitymo dokumentus, nes skaidrumas, pasitikėjimas ir patikimumas mums yra svarbūs.

Jūs galite rasti visas integruotas metines ataskaitas ir atskiras tvarumo ataskaitas šios svetainės skyrelyje Ataskaitos.

Tvarumas - mūsų strategijos pagrindas

Esame nusistatę aiškius įsipareigojimus tvarumo rodiklių atžvilgiu. Jie yra susiję su mūsų verslo prioritetais ir yra visos strateginės programos dalis. Didžiausias dėmesys skiriamas darbuotojams, kurie išlieka svarbiausiu „Coca‑Cola HBC“ tvarios plėtros ramsčiu.

Mūsų darbuotojai

Mūsų darbuotojai yra bendrovės tvarios plėtros pagrindas. Sveika ir saugi darbo aplinka, gebėjimų lavinimas ir galimybės tobulėti atlieka svarbų vaidmenį, užtikrinant aukštą darbo jėgos našumą.

Bendruomenių pasitikėjimas

Mūsų bendrovės ir prekių ženklų reputacijos saugojama bei stiprinama, bendradarbiaujant su bendruomenėmis, į jas investuojant bei nuolat mažinant poveikį aplinkai.

Reikšmė vartotojams

Įvairių aukštos kokybės nealkoholinių gėrimų tiekimas vartotojams, skatinant informacija pagrįstą pasirinkimą bei sveiką gyvenimo būdą. 

Klientų prioritetai

Ilgalaikių partnerysčių su klientais kūrimas ir palaikymas, atitinkant jų lūkesčius, kuriant bendrą vertę ir būnant jų pasirinktu gėrimų tiekėju.

Kaštų valdymas

Įmonės kultūra, kurioje darbuotojai veikia taip, lyg jie patys valdytų verslą, ieško galimybių našumui didinti, siekia standartizavimo, mažina sudėtingumą ir kaštus, siekdami verslo augimo.