Tvarios plėtros veikla

Mes teikiame ataskaitas apie savo tvarumo rodiklius ir daromą pažangą, lyginant su standartais ir įsipareigojimais.

Mes aktyviai integruojame naujausius tvarumo standartus į savo verslo procesus visoje savo veikloje, laikydamiesi tarptautinių standartų ir metodikų.

Tvarumo ataskaitos

Mes teikiame išsamias ataskaitas ir kitus atsiskaitymo dokumentus, nes skaidrumas, pasitikėjimas ir patikimumas mums yra svarbūs.

Jūs galite rasti visas integruotas metines ataskaitas ir atskiras tvarumo ataskaitas šios svetainės skyrelyje Ataskaitos.

Tvarumas - mūsų strategijos pagrindas

Mes esame nusistatę aiškius įsipareigojimus mūsų tvarumo rodiklių atžvilgiu. Jie yra susiję su mūsų verslo prioritetais ir yra visos mūsų strateginės programos dalis, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojams, kurie išlieka svarbiausiu „Coca‑Cola HBC“ tvarios plėtros ramsčiu.

Mūsų darbuotojai

Mūsų darbuotojai yra bendrovės tvarios plėtros pagrindas. Sveika ir saugi darbo aplinka, gebėjimų lavinimas ir galimybės tobulėti atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant aukštą darbo jėgos našumą.

Bendruomenių pasitikėjimas

Mūsų bendrovės ir prekių ženklų reputacijos išsaugojimas ir stiprinimas, bendradarbiaujant su bendruomenėmis ir į jas investuojant bei nuolat mažinant poveikį aplinkai.

Reikšmė vartotojams

Įvairių aukštos kokybės ir saugių nealkoholinių gėrimų tiekimas vartotojams, skatinant informacija pagrįstą pasirinkimą bei sveiką gyvenimo būdą. 

Klientų prioritetai

Ilgalaikių partnerysčių su klientais kūrimas ir palaikymas, atitinkant jų lūkesčius, kuriant bendrą vertę ir būnant jų pasirinktu gėrimų tiekėju.

Kaštų valdymas

Įmonės kultūra, kurioje darbuotojai veikia taip, lyg jie patys valdytų verslą, ieško galimybių našumui didinti, siekia standartizavimo, mažina sudėtingumą ir kaštus, siekdami verslo augimo.