Požiūris į tvarią plėtrą

Nuosekliai dirbame tam, kad integruotume socialinę atsakomybę ir tvarią plėtrą visose mūsų verslo grandyse.

Socialinė atsakomybė ir tvari plėtra yra neatsiejama „Coca‑Cola HBC“ kultūros dalis. Ji lemia mūsų sprendimus ir ilgalaikes investicijas, kad galėtume kurti išliekamąją vertę.

Mūsų verslo strategija remiasi pagrindiniu principu kurti ir dalintis verte su visomis mūsų suinteresuotomis šalimis: vartotojais, klientais, bendruomenėmis, darbuotojais ir akcininkais. Visa tai lemia, kaip mes valdome verslą, vykdome savo veiklą ir kuriame santykius.

Mes dirbame su suinteresuotomis šalimis, kad nustatytume mūsų verslui svarbius klausimus. Mūsų tvarios plėtros įsipareigojimai kyla iš jų sąsajos su strateginiais prioritetais.

Trys strateginiai „Coca‑Cola HBC“ tvarios plėtros tikslai yra šie:

 • sveikatos ir sveikatingumo skatinimas
 • mūsų poveikio aplinkai mažinimas
 • pagalba bendruomenėms
Sports event

Sveikata ir sveikatingumas


Mes propaguojame sveikatingumą:

 • remdamiesi įrodymais grindžiamu mokslu,
 • diegdami inovacijas,
 • siūlydami galimybę rinktis,
 • skaidriai informuodami,
 • vykdydami atsakingą rinkodarą,
 • skatindami rinktis sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą.

  Daugiau apie sveikatą ir sveikatingumą
Coca-Cola bottles

Aplinkosauga

Visoje vertės grandinėje mes mažiname savo poveikį aplinkai, įgyvendindami, jei tinkama, konkrečius tikslus:

 • mažinti mūsų sunaudojamo vandens ir energijos kiekį ir susidarančių atliekų apimtį;
 • žymiai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą;
 • tobulinti pakuotes, didinti perdirbimo ir naudojimo apimtis, mažinti atliekų išvežimą į sąvartynus;
 • rinktis tvarius šaltinius.

  Daugiau apie aplinką

Bendruomenės

Mes remiame bendruomenes:

 • darydami teigiamą socialinę ir ekonominę įtaką teritorijose, kuriose vykdome savo veiklą,
 • prisidėdami prie bendruomeninių vandens ir aplinkos valdymo programų,
 • įgyvendindami stažuočių programas ir bendradarbiaudami su švietimo įstaigomis, kad išspręstume jaunimo nedarbo problemą,
 • bendradarbiaudami su tarptautinėmis organizacijomis, kad suteiktume neatidėliotiną pagalbą.

  Daugiau apie bendruomenes

Mūsų tvarios plėtros požiūris pasireiškia konkrečiais įsipareigojimais, kuriuos užsibrėžėme pasiekti iki 2020 metų arba anksčiau.

Kurdami bendruomenių pasitikėjimą, įmonėje „Coca‑Cola HBC“ mes pripažįstame valdymo sistemos, mažinančios riziką visoje vertės grandinėje, svarbą. 

Esame įsipareigoję įgyvendinti tvirtą bendrovės valdymą ir vadovavimą bei teikti skaidrią informaciją. Mes nuolat pranešame apie savo pažangą, įgyvendinant savo ambicingas strategijas ir ilgalaikius tikslus.