Aplinkosaugos apžvalga

Poveikio aplinkai mažinimas yra mūsų vienas svarbiausių prioritetų, todėl „Coca‑Cola HBC“ išsikėlė ambicingus siekius 2025 metams. Mes didžiuojamės, galėdami pateikti ataskaitą, kaip savo veikla prisidedame prie šių rezultatų.

Mūsų verslą skatina tvarios plėtros tikslai ir ambicijos. Būtent jie yra visos mūsų verslo veiklos ir partnerystės su išorinėmis suinteresuotomis šalimis, įskaitant tiekėjus, partnerius ir vietos bei platesnę verslo bendruomenę, pagrindas.

Mūsų tvarios plėtros pastangos yra susijusios su visais verslo aspektais. Esame išsikėlę ambicingus tikslus atliekų, anglies dvideginio išmetimo mažinimo ir vandens apsaugos srityse.

Mūsų įsipareigojimai iki 2025 metų:

Vandens suvartojimas

Vanduo yra pagrindinis visų mūsų gėrimų ingredientas ir atlieka svarbų vaidmenį mūsų versle.

Stebime sunaudojamo vandens kiekį, įvertindami, kiek reikia vandens tam tikram gėrimo kiekiui pagaminti. Kas mėnesį nustatome sunaudojamo vandens tikslus.

Mūsų vandens sunaudojimo mažinimo priemonės apima: 

 • Vandens šaltinių vandens matavimą ir kalibravimą
 • Įvairių vandens tausojimo projektų planavimą ir įgyvendinimą:
  • vandens taupymo tikslais perėjimą nuo drėgno linijos tepimo prie sauso ar pusiau sauso tepimo;
  • pakartotinio vandens naudojimo projektus (vanduo buteliams skalauti, galutiniam skalavimui naudojamas vietoje išvalytas vanduo);
 • Dažniau taikomus atvirkštinio vandens srautu vandens valymo filtrų sistemose. 
 • Reguliarią įrangos patikrą/remontą, kad nebūtų nuotėkio.

Anglies dvideginio išmetimo mažinimas

Įgyvendiname įvairias priemones išmetamo anglies dvideginio kiekiui sumažinti:

 • Efektyvaus energijos suvartojimo gamyboje projektų įgyvendinimas:
  • Energijos kontrolės sistema
  • Reguliarios izoliacijos patikros/keitimai
  • Reguliarios oro nutekėjimo (suspausto oro sistemos) patikros
 • Naujos kartos energiją taupančios šaldymo įrangos su mažesniu išmetamu anglies dvideginio kiekiu naudojimas rinkoje.
 • Naujuose modeliuose naudojami žalos aplinkai nedarantys šaldymo skysčiai: angliavandeniliai ir anglies dvideginis.
 • Investicijos į energiją tausojantį apšvietimą.
 • Investicijos į šiuolaikinių automobilių ūkį (Prekybos padalinio ir vadovų automobiliai), renkantis automobilius, kurių išmetamų dujų kiekis mažiausias.
 • Išmetamo anglies dvideginio kiekio sumažinimas yra susijęs su trečiosios šalies transporto priemonėmis, optimizavus maršrutus rinkoje.

Atliekų kiekio mažinimas

Palaipsniui mažiname susidarančių atliekų kiekį, įgyvendindami įvairias iniciatyvas:

 • Pristatėme lengvesnius buteliukus su trumpesniais kakleliais. Dėl šios priežasties buteliuko svoris sumažėjo apie 10 procentų.

 • Optimizavome antrines pakavimo medžiagas.
 • Atsisakėme paletėse naudoti kartono lakštų sluoksnius.

Coca‑Cola HBC įtraukta į CDP’s Globalinio Klimato 'A' sąrašą

CDP yra vienintelė pasaulinė sistema kompanijoms, miestams, valstybėms ir regionams, padedanti jiems valdyti savo aplinkosauginį poveikį, o investuotojams ar pirkėjams gauti aplinkosauginės informacijos, reikalingos finansiniams sprendimams. Šios sistemos Klimato A sąrašas įtraukia tas kompanijas iš viso pasaulio, kurios yra vertinamos kaip lyderiaujančios dėl savo pastangų mažinant klimato kaitą pastaraisiais metais.

Daugiau