Latvijos maisto įmonių federacija yra vienintelė daugiasektorinė nevyriausybinė organizacija Latvijos maisto pramonėje.

Federacija suburia maisto įmones ir profesines asociacijas, atstovauja maisto gamintojams valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų atžvilgiu, gina  savo narių interesus, sudarant nacionalinius ir tarptautinius standartus bei teikiant informaciją LMĮF nariams.